วันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์(std2018.vec.go.th) สำหรับกลุ่มครูและครูที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเลิศประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องอินเทอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการสัมมนานักเรียนนักศึกษา หลังฝึกงานฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องสบันงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 24 กันยายน 2562 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนเดือนกันยายน 2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมอำเภอทองแสนขัน ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 10 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
5.jpg

Events Calendar

January,
2019
January 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2