วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์(std2018.vec.go.th) สำหรับกลุ่มครูและครูที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเลิศประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องอินเทอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการสัมมนานักเรียนนักศึกษา หลังฝึกงานฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องสบันงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 24 กันยายน 2562 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนเดือนกันยายน 2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมอำเภอทองแสนขัน ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 10 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
4.jpg

Events Calendar

December,
2018
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5