วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ ตัณนานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยร่วมพิธีเปิดงานประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษา "การบริจาคโลหิต" เพือทำความดี ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 57 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
3.jpg

Events Calendar

Wednesday 26 December 2018
No events were found