วันที่ 5 เมษายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทยสานสายใยวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานพิกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 4 เมษายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนและสถานประกอบการ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 5 มีนาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดงาน Congratulations 2019 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ UTT VEC GAME ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
1-1.jpg

Events Calendar

Wednesday 05 September 2018
No events were found