ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาโดยการคัดเลือกจากความสามารถพิเศษสำหรับ นักเรียนระดับ ม.3, ม.6, ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (15/02/2562)

Download ประกาศผลการคัดเลือก 


 

Download แบบกรอกประวัติข้อมูลนักเรียน นักศึกษ