วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิดการจัดการแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายอนันต์ โดรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมผู้เรียนโดยกระบวนการทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนวสำหรับครูปฏิบัติงานในหน้าที่ในฐานะครูที่ปรึกษา (ครูประจำชั้น) ระดับกลางรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ" ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประธานเปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีพ.ศ 2562 เรื่องการอบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพในเด็กนักเรียนในอาชีวศึกษา ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์
อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์
2.jpg

 uttvc04 (23 ส.ค.62)การจัดการแสดงผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
uttvc09

(23 ส.ค.62) โครงการน้อมนำ
พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ
พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สู่การปฏิบัติ" ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

uttvc01 (23 ส.ค.62อบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ในเด็กนักเรียนในอาชีวศึกษา
ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
uttvc01 (20 ส.ค.62)โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรม
ผู้เรียนโดยกระบวนการทางจิตวิทยากา 
ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
uttvc01 1 (12 ส.ค.62)วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

uttvc01 1 (8 ส.ค.62)วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 uttvc01 (8 ส.ค.62)วันสถาปนาอาเซียน ประจำปี 2562 
 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4387961
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
8193
7283
41551
4295804
189730
223073
4387961

Your IP: 34.236.38.146
2019-08-23 21:42

1.jpg
2.jpg
3.jpg