วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 57 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1
23/10/2562 7:42:08
Size (KB)  :  7,038 KB
uttvc2
23/10/2562 7:31:56
Size (KB)  :  6,861 KB
uttvc3
23/10/2562 7:28:22
Size (KB)  :  7,343 KB
uttvc04
23/10/2562 7:02:34
Size (KB)  :  6,836 KB
uttvc05
23/10/2562 7:03:20
Size (KB)  :  6,818 KB
uttvc06
23/10/2562 7:04:20
Size (KB)  :  6,662 KB
uttvc07
23/10/2562 7:05:02
Size (KB)  :  6,672 KB
uttvc08
23/10/2562 7:07:38
Size (KB)  :  6,511 KB
uttvc09
23/10/2562 7:07:44
Size (KB)  :  7,074 KB
uttvc10
23/10/2562 7:07:48
Size (KB)  :  7,373 KB
uttvc11
23/10/2562 7:07:52
Size (KB)  :  7,362 KB
uttvc12
23/10/2562 7:10:48
Size (KB)  :  6,768 KB
uttvc13
23/10/2562 7:13:20
Size (KB)  :  7,084 KB
uttvc14
23/10/2562 7:13:40
Size (KB)  :  6,562 KB
uttvc15
23/10/2562 7:13:48
Size (KB)  :  7,213 KB
uttvc16
23/10/2562 7:14:36
Size (KB)  :  6,780 KB
uttvc17
23/10/2562 7:15:14
Size (KB)  :  6,561 KB
uttvc18
23/10/2562 7:15:28
Size (KB)  :  7,114 KB
uttvc19
23/10/2562 7:16:10
Size (KB)  :  6,633 KB
uttvc20
23/10/2562 7:26:14
Size (KB)  :  6,591 KB
uttvc21
23/10/2562 7:26:36
Size (KB)  :  6,575 KB
uttvc22
23/10/2562 7:30:56
Size (KB)  :  6,705 KB
uttvc23
23/10/2562 7:31:02
Size (KB)  :  6,898 KB
uttvc24
23/10/2562 7:34:36
Size (KB)  :  6,532 KB
uttvc25
23/10/2562 7:35:12
Size (KB)  :  6,563 KB
uttvc26
23/10/2562 7:42:20
Size (KB)  :  6,860 KB
uttvc27
23/10/2562 7:46:54
Size (KB)  :  6,689 KB
uttvc28
23/10/2562 7:49:10
Size (KB)  :  6,353 KB
uttvc29
23/10/2562 7:50:24
Size (KB)  :  7,087 KB
uttvc30
23/10/2562 7:50:38
Size (KB)  :  7,059 KB
uttvc31
23/10/2562 7:50:42
Size (KB)  :  7,534 KB
uttvc32
23/10/2562 7:51:02
Size (KB)  :  7,275 KB
uttvc33
23/10/2562 7:51:06
Size (KB)  :  6,631 KB
uttvc34
23/10/2562 7:51:10
Size (KB)  :  7,490 KB
uttvc35
23/10/2562 7:51:56
Size (KB)  :  7,269 KB
uttvc36
23/10/2562 7:52:42
Size (KB)  :  6,261 KB
Pages:     1 2 3 4