วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
24/10/2562 9:16:34
Size (KB)  :  7,406 KB
uttvc02
24/10/2562 8:12:56
Size (KB)  :  3,736 KB
uttvc03
24/10/2562 8:13:18
Size (KB)  :  4,082 KB
uttvc04
24/10/2562 8:23:40
Size (KB)  :  6,607 KB
uttvc05
24/10/2562 8:23:44
Size (KB)  :  6,502 KB
uttvc06
24/10/2562 8:49:10
Size (KB)  :  7,397 KB
uttvc07
24/10/2562 8:30:36
Size (KB)  :  6,584 KB
uttvc08
24/10/2562 8:33:18
Size (KB)  :  6,584 KB
uttvc09
24/10/2562 8:49:38
Size (KB)  :  7,414 KB
uttvc10
24/10/2562 8:36:30
Size (KB)  :  7,153 KB
uttvc11
24/10/2562 8:40:56
Size (KB)  :  7,602 KB
uttvc12
24/10/2562 8:36:54
Size (KB)  :  6,528 KB
uttvc13
24/10/2562 8:18:34
Size (KB)  :  4,159 KB
uttvc14
24/10/2562 8:18:44
Size (KB)  :  4,298 KB
uttvc15
24/10/2562 8:19:04
Size (KB)  :  4,391 KB
uttvc16
24/10/2562 8:19:18
Size (KB)  :  4,385 KB
uttvc17
24/10/2562 8:52:46
Size (KB)  :  6,193 KB
uttvc18
24/10/2562 8:53:24
Size (KB)  :  7,321 KB
uttvc19
24/10/2562 8:27:44
Size (KB)  :  6,995 KB
uttvc20
24/10/2562 13:21:52
Size (KB)  :  2,345 KB
uttvc21
24/10/2562 8:44:48
Size (KB)  :  3,944 KB
uttvc22
24/10/2562 8:44:56
Size (KB)  :  4,223 KB
uttvc23
24/10/2562 8:45:16
Size (KB)  :  3,924 KB
uttvc24
24/10/2562 8:45:28
Size (KB)  :  4,096 KB
uttvc25
24/10/2562 8:45:46
Size (KB)  :  4,149 KB
uttvc26
24/10/2562 8:45:56
Size (KB)  :  4,047 KB
uttvc27
24/10/2562 8:46:12
Size (KB)  :  4,063 KB
uttvc28
24/10/2562 8:46:30
Size (KB)  :  3,978 KB
uttvc29
24/10/2562 8:55:32
Size (KB)  :  6,489 KB
uttvc30
24/10/2562 13:06:12
Size (KB)  :  2,817 KB
uttvc31
24/10/2562 8:45:16
Size (KB)  :  7,042 KB
uttvc32
24/10/2562 13:06:54
Size (KB)  :  2,710 KB
uttvc33
24/10/2562 13:07:08
Size (KB)  :  2,641 KB
uttvc34
24/10/2562 13:07:28
Size (KB)  :  2,745 KB
uttvc35
24/10/2562 8:46:16
Size (KB)  :  7,026 KB
uttvc36
24/10/2562 13:07:46
Size (KB)  :  2,842 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6