วันที่ 25 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการสัมมนานักเรียนนักศึกษา หลังฝึกงานฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ ห้องสบันงา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1
25/9/2562 15:45:56
Size (KB)  :  1,228 KB
uttvc1-2
25/9/2562 16:10:18
Size (KB)  :  1,212 KB
uttvc2
25/9/2562 16:10:11
Size (KB)  :  1,285 KB
uttvc3
25/9/2562 16:12:44
Size (KB)  :  992 KB
uttvc4
25/9/2562 16:12:40
Size (KB)  :  985 KB
uttvc05
25/9/2562 16:12:57
Size (KB)  :  875 KB
uttvc06
25/9/2562 16:12:52
Size (KB)  :  971 KB
uttvc07
25/9/2562 16:12:49
Size (KB)  :  980 KB
uttvc08
25/9/2562 16:12:47
Size (KB)  :  975 KB
uttvc09
25/9/2562 16:12:38
Size (KB)  :  1,009 KB
uttvc10
25/9/2562 16:12:35
Size (KB)  :  1,021 KB
uttvc11
25/9/2562 16:12:33
Size (KB)  :  871 KB
uttvc12
25/9/2562 16:12:30
Size (KB)  :  1,039 KB
uttvc13
25/9/2562 16:12:27
Size (KB)  :  1,069 KB
uttvc14
25/9/2562 16:12:25
Size (KB)  :  1,064 KB
uttvc15
25/9/2562 16:12:22
Size (KB)  :  1,047 KB
uttvc16
25/9/2562 16:12:20
Size (KB)  :  1,087 KB
uttvc17
25/9/2562 16:11:26
Size (KB)  :  1,168 KB
uttvc18
25/9/2562 16:11:22
Size (KB)  :  1,163 KB
uttvc19
25/9/2562 16:11:19
Size (KB)  :  1,104 KB
uttvc20
25/9/2562 16:11:14
Size (KB)  :  1,244 KB
uttvc21
25/9/2562 16:11:09
Size (KB)  :  1,337 KB
uttvc22
25/9/2562 16:11:04
Size (KB)  :  1,267 KB
uttvc23
25/9/2562 16:11:00
Size (KB)  :  1,254 KB
uttvc24
25/9/2562 16:10:55
Size (KB)  :  985 KB
uttvc25
25/9/2562 16:10:52
Size (KB)  :  1,066 KB
uttvc26
25/9/2562 16:10:49
Size (KB)  :  1,115 KB
uttvc27
25/9/2562 16:10:44
Size (KB)  :  1,082 KB
uttvc28
25/9/2562 16:10:39
Size (KB)  :  1,087 KB
uttvc29
25/9/2562 16:10:36
Size (KB)  :  1,043 KB
uttvc30
25/9/2562 16:10:33
Size (KB)  :  1,060 KB
uttvc31
25/9/2562 16:10:26
Size (KB)  :  1,053 KB
Pages:     1