วันที่ 10 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
10/9/2562 21:58:42
Size (KB)  :  7,116 KB
1-1
10/9/2562 21:56:54
Size (KB)  :  6,332 KB
2
10/9/2562 21:57:22
Size (KB)  :  7,087 KB
3
10/9/2562 21:57:08
Size (KB)  :  7,187 KB
4
10/9/2562 21:57:32
Size (KB)  :  7,114 KB
5
10/9/2562 21:57:36
Size (KB)  :  6,857 KB
6
10/9/2562 21:57:38
Size (KB)  :  6,472 KB
7
10/9/2562 21:57:44
Size (KB)  :  6,725 KB
8
10/9/2562 22:08:10
Size (KB)  :  6,911 KB
9
10/9/2562 10:19:36
Size (KB)  :  2,705 KB
10
10/9/2562 9:56:07
Size (KB)  :  2,482 KB
11
10/9/2562 9:57:21
Size (KB)  :  1,680 KB
12
10/9/2562 22:43:20
Size (KB)  :  5,812 KB
13
10/9/2562 21:56:04
Size (KB)  :  6,172 KB
14
10/9/2562 22:12:54
Size (KB)  :  5,908 KB
16
10/9/2562 9:59:46
Size (KB)  :  4,163 KB
17
10/9/2562 10:20:14
Size (KB)  :  4,256 KB
18
10/9/2562 9:59:10
Size (KB)  :  4,448 KB
21
10/9/2562 22:49:38
Size (KB)  :  6,111 KB
22
10/9/2562 10:00:49
Size (KB)  :  4,107 KB
23
10/9/2562 22:50:08
Size (KB)  :  6,138 KB
24
10/9/2562 22:50:22
Size (KB)  :  5,728 KB
25
10/9/2562 22:50:46
Size (KB)  :  6,040 KB
26
10/9/2562 22:51:02
Size (KB)  :  5,531 KB
27
10/9/2562 10:21:00
Size (KB)  :  4,704 KB
28
10/9/2562 22:52:12
Size (KB)  :  6,120 KB
29
10/9/2562 10:22:07
Size (KB)  :  4,784 KB
30
10/9/2562 22:53:02
Size (KB)  :  5,709 KB
31
10/9/2562 22:53:18
Size (KB)  :  7,363 KB
32
10/9/2562 22:53:42
Size (KB)  :  6,034 KB
33
10/9/2562 22:54:46
Size (KB)  :  6,657 KB
34
10/9/2562 22:55:34
Size (KB)  :  6,399 KB
35
10/9/2562 10:17:25
Size (KB)  :  6,035 KB
36
10/9/2562 22:56:26
Size (KB)  :  6,310 KB
37
10/9/2562 22:56:28
Size (KB)  :  6,313 KB
38
10/9/2562 22:56:36
Size (KB)  :  6,357 KB
Pages:     1 2 3