วันที่ 25 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์(std2018.vec.go.th) สำหรับกลุ่มครูและครูที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเลิศประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องอินเทอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1
25/9/2562 15:30:36
Size (KB)  :  1,250 KB
uttvc2
25/9/2562 15:30:31
Size (KB)  :  1,273 KB
uttvc04
25/9/2562 15:31:40
Size (KB)  :  1,059 KB
uttvc05
25/9/2562 15:31:37
Size (KB)  :  1,041 KB
uttvc06
25/9/2562 15:31:33
Size (KB)  :  949 KB
uttvc07
25/9/2562 15:31:30
Size (KB)  :  1,045 KB
uttvc08
25/9/2562 15:31:27
Size (KB)  :  996 KB
uttvc09
25/9/2562 15:31:24
Size (KB)  :  1,038 KB
uttvc10
25/9/2562 15:31:21
Size (KB)  :  977 KB
uttvc11
25/9/2562 15:31:17
Size (KB)  :  948 KB
uttvc12
25/9/2562 15:31:14
Size (KB)  :  1,061 KB
uttvc13
25/9/2562 15:31:09
Size (KB)  :  972 KB
uttvc14
25/9/2562 15:31:07
Size (KB)  :  1,087 KB
uttvc15
25/9/2562 15:31:47
Size (KB)  :  1,142 KB
uttvc16
25/9/2562 15:31:43
Size (KB)  :  1,060 KB
uttvc17
25/9/2562 15:33:56
Size (KB)  :  1,072 KB
uttvc18
25/9/2562 15:33:52
Size (KB)  :  1,044 KB
uttvc19
25/9/2562 15:33:45
Size (KB)  :  992 KB
uttvc20
25/9/2562 15:33:42
Size (KB)  :  991 KB
uttvc21
25/9/2562 15:33:40
Size (KB)  :  1,084 KB
uttvc22
25/9/2562 15:33:36
Size (KB)  :  983 KB
uttvc23
25/9/2562 15:33:33
Size (KB)  :  1,060 KB
uttvc24
25/9/2562 15:33:29
Size (KB)  :  1,260 KB
uttvc25
25/9/2562 15:33:25
Size (KB)  :  1,077 KB
uttvc26
25/9/2562 15:33:22
Size (KB)  :  1,023 KB
uttvc27
25/9/2562 15:33:20
Size (KB)  :  1,124 KB
uttvc28
25/9/2562 15:33:17
Size (KB)  :  1,092 KB
uttvc29
25/9/2562 15:33:13
Size (KB)  :  1,111 KB
uttvc30
25/9/2562 15:33:09
Size (KB)  :  955 KB
uttvc31
25/9/2562 15:33:07
Size (KB)  :  949 KB
uttvc32
25/9/2562 15:33:04
Size (KB)  :  1,096 KB
uttvc33
25/9/2562 15:33:02
Size (KB)  :  984 KB
uttvc34
25/9/2562 15:32:59
Size (KB)  :  1,020 KB
uttvc35
25/9/2562 15:32:56
Size (KB)  :  1,079 KB
uttvc36
25/9/2562 15:32:50
Size (KB)  :  1,074 KB
uttvc37
25/9/2562 15:32:47
Size (KB)  :  1,010 KB
Pages:     1 2