วันที่ 25 กันยายน 2562 นางจรรยา รัตนเลขา ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการอบอุ่นด้วยพระธรรม จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ณ วัดกลาง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1
25/9/2562 15:36:01
Size (KB)  :  1,171 KB
uttvc2
25/9/2562 15:36:07
Size (KB)  :  1,030 KB
uttvc03
25/9/2562 15:38:24
Size (KB)  :  1,041 KB
uttvc04
25/9/2562 15:38:21
Size (KB)  :  1,087 KB
uttvc05
25/9/2562 15:38:18
Size (KB)  :  1,083 KB
uttvc06
25/9/2562 15:38:14
Size (KB)  :  1,021 KB
uttvc07
25/9/2562 15:38:10
Size (KB)  :  1,012 KB
uttvc08
25/9/2562 15:38:06
Size (KB)  :  1,117 KB
uttvc09
25/9/2562 15:38:00
Size (KB)  :  1,069 KB
uttvc10
25/9/2562 15:37:56
Size (KB)  :  1,167 KB
uttvc11
25/9/2562 15:37:51
Size (KB)  :  1,166 KB
uttvc12
25/9/2562 15:37:46
Size (KB)  :  1,257 KB
uttvc13
25/9/2562 15:37:41
Size (KB)  :  1,189 KB
uttvc14
25/9/2562 15:37:36
Size (KB)  :  975 KB
uttvc15
25/9/2562 15:37:31
Size (KB)  :  1,142 KB
uttvc16
25/9/2562 15:37:25
Size (KB)  :  1,115 KB
uttvc17
25/9/2562 15:37:22
Size (KB)  :  985 KB
uttvc18
25/9/2562 15:37:18
Size (KB)  :  1,117 KB
uttvc19
25/9/2562 15:37:13
Size (KB)  :  1,123 KB
uttvc20
25/9/2562 15:37:10
Size (KB)  :  1,160 KB
uttvc21
25/9/2562 15:37:07
Size (KB)  :  1,235 KB
uttvc22
25/9/2562 15:37:04
Size (KB)  :  1,047 KB
uttvc23
25/9/2562 15:37:01
Size (KB)  :  1,023 KB
uttvc24
25/9/2562 15:36:58
Size (KB)  :  1,227 KB
uttvc25
25/9/2562 15:36:54
Size (KB)  :  1,210 KB
uttvc26
25/9/2562 15:36:47
Size (KB)  :  1,199 KB
uttvc27
25/9/2562 15:36:42
Size (KB)  :  1,262 KB
uttvc28
25/9/2562 15:36:35
Size (KB)  :  1,246 KB
uttvc29
25/9/2562 15:36:26
Size (KB)  :  1,207 KB
uttvc30
25/9/2562 15:36:20
Size (KB)  :  1,168 KB
uttvc31
25/9/2562 15:36:15
Size (KB)  :  1,148 KB
Pages:     1