วันที่ 24 กันยายน 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมอำเภอทองแสนขัน ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc1
25/9/2562 15:15:04
Size (KB)  :  1,753 KB
uttvc1-2
24/9/2562 13:25:42
Size (KB)  :  5,991 KB
uttvc2
25/9/2562 15:16:37
Size (KB)  :  1,758 KB
uttvc3
25/9/2562 15:16:33
Size (KB)  :  1,771 KB
uttvc4
25/9/2562 15:15:08
Size (KB)  :  1,763 KB
uttvc4-1
24/9/2562 13:27:10
Size (KB)  :  6,084 KB
uttvc05
25/9/2562 15:29:24
Size (KB)  :  1,768 KB
uttvc06
25/9/2562 15:29:16
Size (KB)  :  1,643 KB
uttvc07
25/9/2562 15:29:11
Size (KB)  :  1,647 KB
uttvc08
25/9/2562 15:27:33
Size (KB)  :  1,711 KB
uttvc09
25/9/2562 15:26:54
Size (KB)  :  1,717 KB
uttvc10
25/9/2562 15:26:50
Size (KB)  :  1,585 KB
uttvc11
25/9/2562 15:26:46
Size (KB)  :  1,596 KB
uttvc12
25/9/2562 15:26:39
Size (KB)  :  1,620 KB
uttvc13
25/9/2562 15:26:36
Size (KB)  :  1,374 KB
uttvc14
25/9/2562 15:26:32
Size (KB)  :  1,506 KB
uttvc15
25/9/2562 15:26:29
Size (KB)  :  1,409 KB
uttvc16
25/9/2562 15:26:23
Size (KB)  :  1,823 KB
uttvc17
25/9/2562 15:26:17
Size (KB)  :  1,850 KB
uttvc18
25/9/2562 15:26:12
Size (KB)  :  1,960 KB
uttvc19
25/9/2562 15:26:04
Size (KB)  :  1,970 KB
uttvc20
25/9/2562 15:26:00
Size (KB)  :  1,909 KB
uttvc21
25/9/2562 15:25:54
Size (KB)  :  1,738 KB
uttvc22
25/9/2562 15:25:50
Size (KB)  :  1,567 KB
uttvc23
25/9/2562 15:25:43
Size (KB)  :  2,021 KB
uttvc24
25/9/2562 15:25:35
Size (KB)  :  1,649 KB
uttvc25
25/9/2562 15:25:31
Size (KB)  :  1,917 KB
uttvc26
25/9/2562 15:25:27
Size (KB)  :  1,756 KB
uttvc27
25/9/2562 15:25:22
Size (KB)  :  1,783 KB
uttvc28
25/9/2562 15:25:12
Size (KB)  :  1,742 KB
uttvc29
25/9/2562 15:23:30
Size (KB)  :  1,670 KB
uttvc30
25/9/2562 15:23:24
Size (KB)  :  1,622 KB
uttvc31
25/9/2562 15:23:20
Size (KB)  :  1,674 KB
uttvc32
25/9/2562 15:23:15
Size (KB)  :  1,655 KB
uttvc33
25/9/2562 15:23:11
Size (KB)  :  1,652 KB
uttvc34
25/9/2562 15:23:07
Size (KB)  :  1,911 KB
Pages:     1 2 3