วันที่ 24 กันยายน 2562 นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนเดือนกันยายน 2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
24/9/2562 23:22:48
Size (KB)  :  2,191 KB
2
24/9/2562 21:58:18
Size (KB)  :  3,727 KB
3
24/9/2562 21:56:48
Size (KB)  :  4,475 KB
3-1
24/9/2562 21:56:34
Size (KB)  :  3,570 KB
4
24/9/2562 21:56:24
Size (KB)  :  4,026 KB
4-2
24/9/2562 21:48:24
Size (KB)  :  4,482 KB
5
24/9/2562 22:25:32
Size (KB)  :  4,209 KB
6
24/9/2562 22:27:26
Size (KB)  :  3,685 KB
7
24/9/2562 22:54:48
Size (KB)  :  3,826 KB
8
24/9/2562 20:38:42
Size (KB)  :  4,314 KB
9
24/9/2562 20:39:34
Size (KB)  :  3,771 KB
10
24/9/2562 20:52:56
Size (KB)  :  3,967 KB
11
24/9/2562 20:53:36
Size (KB)  :  4,551 KB
12
24/9/2562 21:07:12
Size (KB)  :  4,448 KB
13
24/9/2562 21:06:56
Size (KB)  :  4,152 KB
14
24/9/2562 21:06:30
Size (KB)  :  4,450 KB
15
24/9/2562 21:06:16
Size (KB)  :  3,665 KB
16
24/9/2562 21:18:08
Size (KB)  :  4,482 KB
17
24/9/2562 21:19:32
Size (KB)  :  4,208 KB
18
24/9/2562 21:19:38
Size (KB)  :  4,093 KB
19
24/9/2562 21:30:52
Size (KB)  :  4,013 KB
20
24/9/2562 21:30:54
Size (KB)  :  4,258 KB
21
24/9/2562 22:20:58
Size (KB)  :  3,721 KB
22
24/9/2562 20:46:44
Size (KB)  :  4,300 KB
23
24/9/2562 22:39:12
Size (KB)  :  3,997 KB
24
24/9/2562 22:15:28
Size (KB)  :  4,046 KB
25
24/9/2562 22:42:30
Size (KB)  :  4,293 KB
26
24/9/2562 22:44:22
Size (KB)  :  3,584 KB
27
24/9/2562 22:49:12
Size (KB)  :  3,953 KB
28
24/9/2562 23:01:12
Size (KB)  :  4,036 KB
29
24/9/2562 23:02:00
Size (KB)  :  3,954 KB
30
24/9/2562 23:41:46
Size (KB)  :  1,758 KB
32
24/9/2562 20:55:58
Size (KB)  :  4,058 KB
33
24/9/2562 23:57:50
Size (KB)  :  2,397 KB
35
24/9/2562 21:08:00
Size (KB)  :  4,072 KB
36
24/9/2562 21:31:20
Size (KB)  :  3,967 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6