วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
13/10/2562 6:51:36
Size (KB)  :  6,491 KB
uttvc02
13/10/2562 6:52:32
Size (KB)  :  6,213 KB
uttvc03
13/10/2562 6:58:48
Size (KB)  :  6,940 KB
uttvc04
13/10/2562 7:00:34
Size (KB)  :  7,846 KB
uttvc05
13/10/2562 7:02:04
Size (KB)  :  6,606 KB
uttvc06
13/10/2562 7:02:18
Size (KB)  :  6,857 KB
uttvc07
13/10/2562 7:02:52
Size (KB)  :  7,258 KB
uttvc08
13/10/2562 7:03:20
Size (KB)  :  7,255 KB
uttvc09
13/10/2562 7:03:36
Size (KB)  :  6,242 KB
uttvc10
13/10/2562 7:03:46
Size (KB)  :  6,058 KB
uttvc11
13/10/2562 7:10:54
Size (KB)  :  7,066 KB
uttvc12
13/10/2562 7:13:34
Size (KB)  :  5,594 KB
uttvc13
13/10/2562 7:15:40
Size (KB)  :  6,189 KB
uttvc14
13/10/2562 7:22:46
Size (KB)  :  7,083 KB
uttvc15
13/10/2562 7:23:48
Size (KB)  :  7,094 KB
uttvc16
13/10/2562 7:27:42
Size (KB)  :  7,276 KB
uttvc17
13/10/2562 7:27:50
Size (KB)  :  6,469 KB
uttvc18
13/10/2562 7:27:56
Size (KB)  :  7,313 KB
uttvc19
13/10/2562 7:27:58
Size (KB)  :  6,299 KB
uttvc20
13/10/2562 7:41:34
Size (KB)  :  7,178 KB
uttvc21
13/10/2562 7:41:42
Size (KB)  :  6,527 KB
uttvc22
13/10/2562 7:41:52
Size (KB)  :  6,569 KB
uttvc23
13/10/2562 7:41:52
Size (KB)  :  6,626 KB
uttvc24
13/10/2562 7:43:20
Size (KB)  :  6,410 KB
uttvc25
13/10/2562 7:43:36
Size (KB)  :  6,505 KB
uttvc26
13/10/2562 7:44:00
Size (KB)  :  6,168 KB
uttvc27
13/10/2562 7:44:20
Size (KB)  :  6,786 KB
uttvc28
13/10/2562 7:44:44
Size (KB)  :  7,607 KB
uttvc29
13/10/2562 7:46:28
Size (KB)  :  6,841 KB
uttvc30
13/10/2562 7:46:42
Size (KB)  :  6,668 KB
uttvc31
13/10/2562 7:46:54
Size (KB)  :  6,069 KB
uttvc32
13/10/2562 7:47:00
Size (KB)  :  6,308 KB
uttvc33
13/10/2562 7:47:04
Size (KB)  :  6,604 KB
uttvc34
13/10/2562 7:47:14
Size (KB)  :  6,889 KB
uttvc35
13/10/2562 7:47:16
Size (KB)  :  7,014 KB
uttvc36
13/10/2562 7:47:26
Size (KB)  :  6,728 KB
Pages:     1 2 3