ท่านผู้อำนวยการไพฑูรย์ ตัณนานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยร่วมพิธีเปิดงานประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
6/11/2562 9:53:38
Size (KB)  :  6,478 KB
uttvc02
6/11/2562 9:53:54
Size (KB)  :  6,479 KB
uttvc03
6/11/2562 9:54:08
Size (KB)  :  6,751 KB
uttvc04
6/11/2562 9:56:22
Size (KB)  :  6,731 KB
uttvc05
6/11/2562 16:55:50
Size (KB)  :  3,078 KB
uttvc06
6/11/2562 9:59:42
Size (KB)  :  6,811 KB
uttvc07
6/11/2562 9:59:50
Size (KB)  :  6,793 KB
uttvc08
6/11/2562 10:03:42
Size (KB)  :  6,976 KB
uttvc09
6/11/2562 10:03:48
Size (KB)  :  6,879 KB
uttvc10
6/11/2562 9:20:24
Size (KB)  :  7,052 KB
uttvc11
6/11/2562 8:59:22
Size (KB)  :  6,843 KB
uttvc12
6/11/2562 9:06:28
Size (KB)  :  7,124 KB
uttvc13
6/11/2562 9:07:42
Size (KB)  :  6,541 KB
uttvc14
6/11/2562 9:08:10
Size (KB)  :  6,466 KB
uttvc15
6/11/2562 16:47:18
Size (KB)  :  3,723 KB
uttvc16
6/11/2562 16:47:06
Size (KB)  :  3,010 KB
uttvc17
6/11/2562 9:18:12
Size (KB)  :  6,252 KB
uttvc18
6/11/2562 9:19:00
Size (KB)  :  7,024 KB
uttvc19
6/11/2562 9:20:48
Size (KB)  :  7,016 KB
uttvc20
6/11/2562 9:21:02
Size (KB)  :  7,449 KB
uttvc21
6/11/2562 9:21:20
Size (KB)  :  7,281 KB
uttvc22
6/11/2562 16:50:02
Size (KB)  :  3,625 KB
uttvc23
6/11/2562 9:24:28
Size (KB)  :  7,471 KB
uttvc24
6/11/2562 9:24:50
Size (KB)  :  6,859 KB
uttvc25
6/11/2562 9:24:52
Size (KB)  :  6,654 KB
uttvc26
6/11/2562 9:24:54
Size (KB)  :  6,590 KB
uttvc27
6/11/2562 9:24:56
Size (KB)  :  6,903 KB
uttvc28
6/11/2562 9:25:00
Size (KB)  :  6,436 KB
uttvc29
6/11/2562 9:25:26
Size (KB)  :  6,574 KB
uttvc30
6/11/2562 9:26:30
Size (KB)  :  6,633 KB
uttvc31
6/11/2562 9:27:36
Size (KB)  :  7,222 KB
uttvc32
6/11/2562 9:28:22
Size (KB)  :  7,283 KB
uttvc33
6/11/2562 9:28:30
Size (KB)  :  7,965 KB
uttvc34
6/11/2562 9:34:28
Size (KB)  :  6,833 KB
uttvc35
6/11/2562 9:34:54
Size (KB)  :  7,619 KB
uttvc36
6/11/2562 9:34:58
Size (KB)  :  7,717 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6