วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
8/11/2562 11:17:32
Size (KB)  :  6,461 KB
uttvc002
8/11/2562 11:07:30
Size (KB)  :  7,057 KB
uttvc003
8/11/2562 11:06:36
Size (KB)  :  6,462 KB
uttvc004
8/11/2562 11:08:46
Size (KB)  :  6,472 KB
uttvc005
8/11/2562 11:12:20
Size (KB)  :  7,210 KB
uttvc006
8/11/2562 11:09:34
Size (KB)  :  6,610 KB
uttvc007
8/11/2562 11:11:06
Size (KB)  :  6,820 KB
uttvc008
8/11/2562 11:19:56
Size (KB)  :  7,403 KB
uttvc009
8/11/2562 11:20:36
Size (KB)  :  7,454 KB
uttvc010
8/11/2562 11:20:52
Size (KB)  :  7,519 KB
uttvc011
8/11/2562 11:21:08
Size (KB)  :  6,615 KB
uttvc012
8/11/2562 11:21:16
Size (KB)  :  6,401 KB
uttvc013
8/11/2562 15:54:14
Size (KB)  :  3,580 KB
uttvc014
8/11/2562 11:21:50
Size (KB)  :  6,872 KB
uttvc015
8/11/2562 11:21:56
Size (KB)  :  6,472 KB
uttvc016
8/11/2562 11:22:40
Size (KB)  :  6,528 KB
uttvc017
8/11/2562 11:22:48
Size (KB)  :  6,407 KB
uttvc018
8/11/2562 11:22:56
Size (KB)  :  6,514 KB
uttvc019
8/11/2562 11:23:38
Size (KB)  :  6,143 KB
uttvc020
8/11/2562 11:24:18
Size (KB)  :  6,317 KB
uttvc021
8/11/2562 11:25:52
Size (KB)  :  7,163 KB
uttvc022
8/11/2562 11:26:26
Size (KB)  :  6,447 KB
uttvc023
8/11/2562 11:27:44
Size (KB)  :  6,454 KB
uttvc024
8/11/2562 11:29:28
Size (KB)  :  6,688 KB
uttvc025
8/11/2562 11:30:24
Size (KB)  :  6,878 KB
uttvc026
8/11/2562 11:35:28
Size (KB)  :  6,552 KB
uttvc027
8/11/2562 11:35:34
Size (KB)  :  7,432 KB
uttvc028
8/11/2562 14:38:30
Size (KB)  :  4,811 KB
uttvc029
8/11/2562 14:38:34
Size (KB)  :  4,376 KB
uttvc030
8/11/2562 14:36:36
Size (KB)  :  4,116 KB
uttvc031
8/11/2562 14:36:38
Size (KB)  :  3,871 KB
uttvc032
8/11/2562 14:36:10
Size (KB)  :  4,133 KB
uttvc033
8/11/2562 14:36:04
Size (KB)  :  4,398 KB
uttvc034
8/11/2562 14:35:36
Size (KB)  :  4,454 KB
uttvc035
8/11/2562 14:35:22
Size (KB)  :  4,128 KB
uttvc036
8/11/2562 14:35:14
Size (KB)  :  4,386 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6