วันที่ 27 กันยายน 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
1/10/2562 13:48:31
Size (KB)  :  812 KB
uttvc02
1/10/2562 13:48:34
Size (KB)  :  791 KB
uttvc03
1/10/2562 13:48:37
Size (KB)  :  921 KB
uttvc04
1/10/2562 13:48:39
Size (KB)  :  853 KB
uttvc05
1/10/2562 13:48:42
Size (KB)  :  940 KB
uttvc06
1/10/2562 13:48:44
Size (KB)  :  873 KB
uttvc07
1/10/2562 13:48:47
Size (KB)  :  842 KB
uttvc08
1/10/2562 13:48:54
Size (KB)  :  971 KB
uttvc10
1/10/2562 10:15:24
Size (KB)  :  1,216 KB
uttvc11
1/10/2562 13:47:45
Size (KB)  :  897 KB
uttvc12
1/10/2562 13:47:48
Size (KB)  :  903 KB
uttvc13
1/10/2562 13:47:51
Size (KB)  :  846 KB
uttvc14
1/10/2562 13:47:53
Size (KB)  :  846 KB
uttvc15
1/10/2562 13:48:02
Size (KB)  :  809 KB
uttvc16
1/10/2562 13:47:36
Size (KB)  :  913 KB
uttvc17
1/10/2562 13:47:39
Size (KB)  :  964 KB
uttvc18
1/10/2562 13:47:42
Size (KB)  :  883 KB
uttvc19
1/10/2562 10:14:39
Size (KB)  :  1,273 KB
uttvc020
1/10/2562 10:04:39
Size (KB)  :  1,058 KB
uttvc021
1/10/2562 10:04:35
Size (KB)  :  1,170 KB
uttvc022
1/10/2562 10:04:32
Size (KB)  :  1,229 KB
uttvc023
1/10/2562 10:04:26
Size (KB)  :  1,248 KB
uttvc024
1/10/2562 10:04:21
Size (KB)  :  1,235 KB
uttvc025
1/10/2562 10:04:18
Size (KB)  :  1,149 KB
uttvc026
1/10/2562 10:04:14
Size (KB)  :  1,170 KB
uttvc027
1/10/2562 10:04:11
Size (KB)  :  1,118 KB
uttvc028
1/10/2562 10:04:04
Size (KB)  :  1,046 KB
uttvc029
1/10/2562 10:04:01
Size (KB)  :  1,108 KB
uttvc030
1/10/2562 10:03:58
Size (KB)  :  1,192 KB
uttvc031
1/10/2562 10:03:54
Size (KB)  :  1,166 KB
uttvc032
1/10/2562 10:03:47
Size (KB)  :  1,232 KB
uttvc033
1/10/2562 10:03:43
Size (KB)  :  1,292 KB
uttvc034
1/10/2562 10:03:37
Size (KB)  :  1,274 KB
uttvc035
1/10/2562 10:03:31
Size (KB)  :  1,393 KB
uttvc036
1/10/2562 10:03:28
Size (KB)  :  1,336 KB
uttvc037
1/10/2562 10:03:22
Size (KB)  :  1,081 KB
uttvc038
1/10/2562 10:03:17
Size (KB)  :  1,325 KB
uttvc039
1/10/2562 13:51:55
Size (KB)  :  662 KB
uttvc040
1/10/2562 10:03:07
Size (KB)  :  1,095 KB
uttvc041
1/10/2562 10:03:03
Size (KB)  :  1,052 KB
uttvc042
1/10/2562 13:52:01
Size (KB)  :  732 KB
uttvc043
1/10/2562 10:02:54
Size (KB)  :  1,130 KB
uttvc044
1/10/2562 10:54:40
Size (KB)  :  974 KB
uttvc045
1/10/2562 10:54:35
Size (KB)  :  1,126 KB
uttvc046
1/10/2562 10:54:32
Size (KB)  :  1,147 KB
uttvc047
1/10/2562 10:54:27
Size (KB)  :  1,188 KB
uttvc048
1/10/2562 10:54:23
Size (KB)  :  1,118 KB
uttvc049
1/10/2562 10:54:20
Size (KB)  :  1,159 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20