วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0112.JPG
19/3/2561 9:05:14
Size (KB)  :  1,992 KB
DSC_0117.JPG
19/3/2561 9:11:26
Size (KB)  :  2,002 KB
DSC_0118.JPG
19/3/2561 9:11:40
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0120.JPG
19/3/2561 9:12:04
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0122.JPG
19/3/2561 9:12:18
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0124.JPG
19/3/2561 9:17:16
Size (KB)  :  1,934 KB
DSC_0126.JPG
19/3/2561 9:17:48
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC_0128.JPG
19/3/2561 9:29:48
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0129.JPG
19/3/2561 9:30:10
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0132.JPG
19/3/2561 9:35:20
Size (KB)  :  2,033 KB
DSC_0133.JPG
19/3/2561 9:35:32
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0134.JPG
19/3/2561 9:35:42
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0138.JPG
19/3/2561 9:42:42
Size (KB)  :  1,967 KB
DSC_0139.JPG
19/3/2561 9:42:52
Size (KB)  :  1,962 KB
DSC_0140.JPG
19/3/2561 9:47:44
Size (KB)  :  1,968 KB
DSC_0141.JPG
19/3/2561 9:50:32
Size (KB)  :  1,957 KB
DSC_0142.JPG
19/3/2561 9:51:08
Size (KB)  :  1,981 KB
DSC_0143.JPG
19/3/2561 9:52:24
Size (KB)  :  1,980 KB
DSC_0144.JPG
19/3/2561 9:52:34
Size (KB)  :  1,974 KB
DSC_0145.JPG
19/3/2561 9:52:40
Size (KB)  :  1,902 KB
DSC_0146.JPG
19/3/2561 9:52:48
Size (KB)  :  1,890 KB
DSC_0147.JPG
19/3/2561 9:53:14
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0149.JPG
19/3/2561 9:53:42
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0151.JPG
19/3/2561 9:54:32
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0152.JPG
19/3/2561 9:54:42
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0153.JPG
19/3/2561 9:55:24
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0154.JPG
19/3/2561 9:55:28
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0155.JPG
19/3/2561 9:55:42
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0156.JPG
19/3/2561 9:55:50
Size (KB)  :  1,981 KB
DSC_0157.JPG
19/3/2561 9:56:56
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0158.JPG
19/3/2561 9:57:00
Size (KB)  :  1,990 KB
DSC_0160.JPG
19/3/2561 9:57:16
Size (KB)  :  2,078 KB
DSC_0161.JPG
19/3/2561 9:57:24
Size (KB)  :  1,897 KB
DSC_0162.JPG
19/3/2561 10:00:54
Size (KB)  :  1,939 KB
DSC_0165.JPG
19/3/2561 10:01:42
Size (KB)  :  2,004 KB
DSC_0166.JPG
19/3/2561 10:04:00
Size (KB)  :  2,011 KB
Pages:     1 2