วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะเข้ารับรางวัลศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลห้องสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรด้านการพัฒนาห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

Thumbnail Image Table
DSC_0005.JPG
29/3/2561 7:49:54
Size (KB)  :  2,071 KB
DSC_0006.JPG
29/3/2561 7:50:14
Size (KB)  :  2,315 KB
DSC_0009.JPG
29/3/2561 7:51:54
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0015.JPG
29/3/2561 7:56:06
Size (KB)  :  1,865 KB
DSC_0017.JPG
29/3/2561 7:57:14
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0020.JPG
28/3/2561 22:48:56
Size (KB)  :  1,673 KB
DSC_0021.JPG
28/3/2561 22:49:16
Size (KB)  :  1,697 KB
DSC_0023.JPG
28/3/2561 22:50:36
Size (KB)  :  1,641 KB
DSC_0026.JPG
29/3/2561 8:09:18
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_0029.JPG
29/3/2561 8:10:44
Size (KB)  :  1,946 KB
DSC_0031.JPG
29/3/2561 7:43:46
Size (KB)  :  1,564 KB
DSC_0032.JPG
29/3/2561 7:41:52
Size (KB)  :  672 KB
DSC_0033.JPG
29/3/2561 7:40:54
Size (KB)  :  961 KB
DSC_0034.JPG
29/3/2561 8:41:04
Size (KB)  :  1,955 KB
DSC_0036.JPG
29/3/2561 8:41:56
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0037.JPG
29/3/2561 8:52:10
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0041.JPG
29/3/2561 8:57:06
Size (KB)  :  1,868 KB
DSC_0045.JPG
29/3/2561 9:10:08
Size (KB)  :  1,887 KB
DSC_0047.JPG
29/3/2561 9:11:38
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_0049.JPG
29/3/2561 9:17:56
Size (KB)  :  1,907 KB
DSC_0052.JPG
29/3/2561 9:19:34
Size (KB)  :  1,834 KB
DSC_0054.JPG
29/3/2561 9:19:36
Size (KB)  :  1,845 KB
DSC_0057.JPG
29/3/2561 9:20:06
Size (KB)  :  1,866 KB
DSC_0060.JPG
28/3/2561 22:52:32
Size (KB)  :  1,464 KB
DSC_0061.JPG
28/3/2561 22:53:02
Size (KB)  :  1,567 KB
DSC_0063.JPG
29/3/2561 9:21:08
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_0064.JPG
29/3/2561 9:21:16
Size (KB)  :  2,045 KB
DSC_0065.JPG
29/3/2561 9:27:08
Size (KB)  :  1,899 KB
DSC_0069.JPG
29/3/2561 7:37:52
Size (KB)  :  1,709 KB
DSC_0071.JPG
29/3/2561 10:28:58
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0076.JPG
29/3/2561 10:31:18
Size (KB)  :  1,909 KB
DSC_0078.JPG
29/3/2561 10:32:54
Size (KB)  :  1,936 KB
DSC_0081.JPG
29/3/2561 10:33:48
Size (KB)  :  1,964 KB
DSC_0086.JPG
29/3/2561 10:36:50
Size (KB)  :  1,840 KB
DSC_0090.JPG
29/3/2561 10:37:20
Size (KB)  :  1,871 KB
DSC_0093.JPG
29/3/2561 10:37:46
Size (KB)  :  1,864 KB
Pages:     1 2