วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรับพระราชทานะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2550 - 2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
21/7/2561 8:20:04
Size (KB)  :  2,341 KB
1-1
21/7/2561 8:24:14
Size (KB)  :  1,942 KB
1-1-1
21/7/2561 8:21:40
Size (KB)  :  2,017 KB
1-1-1-1
21/7/2561 9:25:38
Size (KB)  :  2,041 KB
2
20/7/2561 9:17:56
Size (KB)  :  1,914 KB
3
20/7/2561 9:19:48
Size (KB)  :  1,824 KB
5
20/7/2561 9:21:50
Size (KB)  :  1,920 KB
6
21/7/2561 8:20:20
Size (KB)  :  1,990 KB
7
20/7/2561 8:08:34
Size (KB)  :  2,015 KB
8
21/7/2561 8:20:42
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0044
21/7/2561 8:17:10
Size (KB)  :  2,024 KB
DSC_0045
21/7/2561 8:17:14
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0046
21/7/2561 8:17:18
Size (KB)  :  2,321 KB
DSC_0047
21/7/2561 8:17:22
Size (KB)  :  2,258 KB
DSC_0048
21/7/2561 8:17:26
Size (KB)  :  2,045 KB
DSC_0049
21/7/2561 8:17:30
Size (KB)  :  2,254 KB
DSC_0050
21/7/2561 8:17:36
Size (KB)  :  2,080 KB
DSC_0051
21/7/2561 8:17:38
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0052
21/7/2561 8:17:42
Size (KB)  :  2,054 KB
DSC_0053
21/7/2561 8:17:48
Size (KB)  :  2,330 KB
DSC_0054
21/7/2561 8:17:50
Size (KB)  :  2,073 KB
DSC_0055
21/7/2561 8:18:04
Size (KB)  :  2,069 KB
DSC_0056
21/7/2561 8:18:14
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0057
21/7/2561 8:18:22
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0058
21/7/2561 8:18:40
Size (KB)  :  2,201 KB
DSC_0071
21/7/2561 8:22:44
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_0078
21/7/2561 8:25:16
Size (KB)  :  1,935 KB
DSC_0079
21/7/2561 8:25:24
Size (KB)  :  1,935 KB
DSC_0080
21/7/2561 8:25:30
Size (KB)  :  1,980 KB
DSC_0081
21/7/2561 8:25:48
Size (KB)  :  1,966 KB
DSC_0082
21/7/2561 8:26:00
Size (KB)  :  1,908 KB
DSC_0083
21/7/2561 8:26:08
Size (KB)  :  1,918 KB
DSC_0084
21/7/2561 8:26:12
Size (KB)  :  1,966 KB
DSC_0085
21/7/2561 8:26:22
Size (KB)  :  1,993 KB
DSC_0086
21/7/2561 8:26:28
Size (KB)  :  1,976 KB
DSC_0087
21/7/2561 8:26:32
Size (KB)  :  2,291 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7