วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการไพฑูรย์ ตัณทานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0793
28/7/2561 18:12:00
Size (KB)  :  7,270 KB
DSC_0796
28/7/2561 18:21:36
Size (KB)  :  7,611 KB
DSC_0798
28/7/2561 18:24:20
Size (KB)  :  7,387 KB
DSC_0801
28/7/2561 18:28:52
Size (KB)  :  8,059 KB
DSC_0802
28/7/2561 18:28:56
Size (KB)  :  7,540 KB
DSC_0804
28/7/2561 18:29:14
Size (KB)  :  8,272 KB
DSC_0805
28/7/2561 18:30:32
Size (KB)  :  7,425 KB
DSC_0807
28/7/2561 18:38:22
Size (KB)  :  7,567 KB
DSC_0808
28/7/2561 18:39:56
Size (KB)  :  7,394 KB
DSC_0811
28/7/2561 18:44:46
Size (KB)  :  7,190 KB
DSC_0813
28/7/2561 18:45:40
Size (KB)  :  8,281 KB
DSC_0814
28/7/2561 18:47:12
Size (KB)  :  8,142 KB
DSC_0816
28/7/2561 18:52:02
Size (KB)  :  6,299 KB
DSC_0820
28/7/2561 18:56:20
Size (KB)  :  7,642 KB
DSC_0821
28/7/2561 18:56:44
Size (KB)  :  7,313 KB
DSC_0822
28/7/2561 18:57:06
Size (KB)  :  7,138 KB
DSC_0823
28/7/2561 18:58:38
Size (KB)  :  8,054 KB
DSC_0824
28/7/2561 18:59:04
Size (KB)  :  7,796 KB
DSC_0825
28/7/2561 18:59:46
Size (KB)  :  7,683 KB
DSC_0826
28/7/2561 19:00:00
Size (KB)  :  7,399 KB
DSC_0827
28/7/2561 19:00:24
Size (KB)  :  7,405 KB
DSC_0830
28/7/2561 19:01:48
Size (KB)  :  7,232 KB
DSC_0831
28/7/2561 19:02:56
Size (KB)  :  7,914 KB
DSC_0833
28/7/2561 19:05:44
Size (KB)  :  7,450 KB
Pages:     1 2