วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการไพฑูรย์ ตัณทานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0405
28/7/2561 6:22:32
Size (KB)  :  2,133 KB
DSC_0412
28/7/2561 6:25:06
Size (KB)  :  1,941 KB
DSC_0418
28/7/2561 6:27:14
Size (KB)  :  1,968 KB
DSC_0424
28/7/2561 6:28:32
Size (KB)  :  2,116 KB
DSC_0428
28/7/2561 6:31:10
Size (KB)  :  1,953 KB
DSC_0442
28/7/2561 6:45:26
Size (KB)  :  1,904 KB
DSC_0448
28/7/2561 6:47:10
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0450
28/7/2561 6:47:16
Size (KB)  :  1,950 KB
DSC_0451
28/7/2561 6:47:20
Size (KB)  :  2,004 KB
DSC_0453
28/7/2561 6:47:26
Size (KB)  :  1,948 KB
DSC_0463
28/7/2561 7:02:20
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0465
28/7/2561 7:02:20
Size (KB)  :  2,249 KB
DSC_0475
28/7/2561 7:02:50
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0476
28/7/2561 7:03:18
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC_0485
28/7/2561 7:03:46
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0489
28/7/2561 7:03:50
Size (KB)  :  2,165 KB
DSC_0497
28/7/2561 7:04:28
Size (KB)  :  1,886 KB
DSC_0499
28/7/2561 7:05:00
Size (KB)  :  2,252 KB
DSC_0521
28/7/2561 7:08:02
Size (KB)  :  2,166 KB
DSC_0532
28/7/2561 7:14:36
Size (KB)  :  1,856 KB
DSC_0538
28/7/2561 7:16:04
Size (KB)  :  1,874 KB
DSC_0609
28/7/2561 8:05:16
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0613
28/7/2561 8:05:34
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0617
28/7/2561 8:06:24
Size (KB)  :  2,071 KB
DSC_0620
28/7/2561 8:08:02
Size (KB)  :  1,940 KB
DSC_0621
28/7/2561 8:08:18
Size (KB)  :  2,042 KB
DSC_0622
28/7/2561 8:08:28
Size (KB)  :  1,842 KB
DSC_0625
28/7/2561 8:08:36
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_0628
28/7/2561 8:09:24
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0629
28/7/2561 8:09:52
Size (KB)  :  1,868 KB
DSC_0631
28/7/2561 8:12:22
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0783
28/7/2561 17:47:36
Size (KB)  :  8,103 KB
DSC_0784
28/7/2561 18:07:12
Size (KB)  :  6,948 KB
DSC_0788
28/7/2561 18:09:12
Size (KB)  :  6,428 KB
DSC_0790
28/7/2561 18:09:34
Size (KB)  :  7,045 KB
DSC_0792
28/7/2561 18:10:00
Size (KB)  :  6,983 KB
Pages:     1 2