วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0205
27/6/2561 10:23:52
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0207
27/6/2561 10:30:20
Size (KB)  :  1,893 KB
DSC_0229-1
26/6/2561 8:33:38
Size (KB)  :  1,890 KB
DSC_0229-2
26/6/2561 8:06:38
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0233
26/6/2561 8:10:42
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0236
26/6/2561 8:15:12
Size (KB)  :  1,943 KB
DSC_0239
26/6/2561 8:15:42
Size (KB)  :  2,148 KB
DSC_0242
26/6/2561 8:16:38
Size (KB)  :  1,841 KB
DSC_0245
26/6/2561 8:18:06
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0246
26/6/2561 8:18:14
Size (KB)  :  1,866 KB
DSC_0247
26/6/2561 8:18:26
Size (KB)  :  2,073 KB
DSC_0251
26/6/2561 8:20:00
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0253
26/6/2561 8:22:52
Size (KB)  :  2,137 KB
DSC_0254
26/6/2561 8:22:58
Size (KB)  :  2,086 KB
DSC_0256
26/6/2561 8:23:32
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0257
26/6/2561 8:23:50
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0263
26/6/2561 8:25:38
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0264
26/6/2561 8:26:00
Size (KB)  :  2,172 KB
DSC_0265
26/6/2561 8:26:14
Size (KB)  :  2,118 KB
DSC_0267
26/6/2561 8:28:04
Size (KB)  :  2,249 KB
DSC_0268
26/6/2561 8:29:36
Size (KB)  :  2,082 KB
DSC_0269
26/6/2561 8:31:08
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC_0270
26/6/2561 8:33:18
Size (KB)  :  1,999 KB
DSC_0273
26/6/2561 8:33:40
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_0274
26/6/2561 8:33:50
Size (KB)  :  1,877 KB
DSC_0275
26/6/2561 8:34:04
Size (KB)  :  1,886 KB
DSC_0280
26/6/2561 9:02:16
Size (KB)  :  2,139 KB
DSC_0281
26/6/2561 9:02:16
Size (KB)  :  2,210 KB
DSC_0294
26/6/2561 9:08:14
Size (KB)  :  2,151 KB
DSC_0299
26/6/2561 9:51:58
Size (KB)  :  2,098 KB
DSC_0302
26/6/2561 9:58:00
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_0328
26/6/2561 10:45:42
Size (KB)  :  1,826 KB
DSC_0330
26/6/2561 10:46:20
Size (KB)  :  1,822 KB
Pages:     1 2