วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
26/6/2561 11:17:14
Size (KB)  :  1,908 KB
1-1
26/6/2561 10:56:18
Size (KB)  :  2,059 KB
3
26/6/2561 11:17:24
Size (KB)  :  2,058 KB
4
26/6/2561 10:55:38
Size (KB)  :  1,967 KB
4-1
26/6/2561 10:19:50
Size (KB)  :  2,010 KB
4-1-1
26/6/2561 10:34:22
Size (KB)  :  2,131 KB
4-2
26/6/2561 10:34:30
Size (KB)  :  2,132 KB
5
26/6/2561 11:00:58
Size (KB)  :  1,958 KB
6
26/6/2561 11:03:44
Size (KB)  :  1,941 KB
6-1
27/6/2561 10:14:14
Size (KB)  :  1,932 KB
6-2
27/6/2561 10:15:50
Size (KB)  :  2,001 KB
6-3
27/6/2561 10:16:48
Size (KB)  :  1,999 KB
6-4
26/6/2561 11:02:20
Size (KB)  :  1,858 KB
6-5
27/6/2561 10:18:08
Size (KB)  :  2,119 KB
6-6
27/6/2561 10:17:34
Size (KB)  :  2,032 KB
6-7
27/6/2561 10:18:16
Size (KB)  :  1,930 KB
6-8
27/6/2561 10:19:34
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0142
27/6/2561 9:34:14
Size (KB)  :  1,972 KB
DSC_0147
27/6/2561 9:53:48
Size (KB)  :  1,916 KB
DSC_0148
27/6/2561 9:53:56
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0150
27/6/2561 9:54:12
Size (KB)  :  1,938 KB
DSC_0153
27/6/2561 9:55:10
Size (KB)  :  1,878 KB
DSC_0154
27/6/2561 9:55:44
Size (KB)  :  1,936 KB
DSC_0162
27/6/2561 9:57:12
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_0167
27/6/2561 9:58:48
Size (KB)  :  1,959 KB
DSC_0170
27/6/2561 10:00:06
Size (KB)  :  1,928 KB
DSC_0171
27/6/2561 10:00:10
Size (KB)  :  1,944 KB
DSC_0172
27/6/2561 10:00:22
Size (KB)  :  1,917 KB
DSC_0174
27/6/2561 10:02:32
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0191
27/6/2561 10:17:28
Size (KB)  :  2,105 KB
DSC_0193
27/6/2561 10:17:34
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0195
27/6/2561 10:18:08
Size (KB)  :  2,119 KB
DSC_0196
27/6/2561 10:18:16
Size (KB)  :  1,930 KB
DSC_0197
27/6/2561 10:19:34
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0202
27/6/2561 10:23:12
Size (KB)  :  1,919 KB
DSC_0203
27/6/2561 10:23:24
Size (KB)  :  1,997 KB
Pages:     1 2