วันที่ 27 มิถุนายน 2561นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อุตรดิตถ์ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” และสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0601
25/8/2559 19:37:56
Size (KB)  :  5,939 KB
DSC_0607
25/8/2559 19:40:10
Size (KB)  :  5,952 KB
DSC_0608
25/8/2559 19:42:14
Size (KB)  :  7,063 KB
DSC_0610
25/8/2559 19:47:44
Size (KB)  :  7,377 KB
DSC_0612
25/8/2559 19:48:10
Size (KB)  :  7,341 KB
DSC_0613
25/8/2559 19:48:16
Size (KB)  :  7,377 KB
DSC_0616
25/8/2559 19:51:02
Size (KB)  :  7,400 KB
DSC_0617
25/8/2559 19:51:32
Size (KB)  :  7,073 KB
DSC_0618
25/8/2559 19:51:56
Size (KB)  :  6,358 KB
DSC_0619
25/8/2559 19:52:34
Size (KB)  :  6,376 KB
DSC_0620
25/8/2559 19:52:42
Size (KB)  :  7,265 KB
DSC_0621
25/8/2559 19:52:54
Size (KB)  :  7,309 KB
DSC_0625
25/8/2559 19:58:48
Size (KB)  :  6,075 KB
DSC_0626
25/8/2559 19:58:58
Size (KB)  :  6,026 KB
Pages:     1 2 3 4