วันที่ 27 มิถุนายน 2561นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อุตรดิตถ์ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” และสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0508
25/8/2559 17:59:22
Size (KB)  :  5,772 KB
DSC_0509
25/8/2559 17:59:34
Size (KB)  :  6,545 KB
DSC_0510
25/8/2559 17:59:42
Size (KB)  :  6,101 KB
DSC_0511
25/8/2559 17:59:46
Size (KB)  :  6,947 KB
DSC_0513
25/8/2559 17:59:56
Size (KB)  :  6,515 KB
DSC_0514
25/8/2559 18:00:00
Size (KB)  :  6,237 KB
DSC_0516
25/8/2559 18:00:10
Size (KB)  :  6,958 KB
DSC_0522
25/8/2559 18:00:58
Size (KB)  :  7,139 KB
DSC_0537
25/8/2559 18:04:02
Size (KB)  :  5,934 KB
DSC_0539
25/8/2559 18:04:22
Size (KB)  :  6,479 KB
DSC_0540
25/8/2559 18:04:56
Size (KB)  :  5,943 KB
DSC_0541
25/8/2559 18:04:58
Size (KB)  :  5,763 KB
DSC_0544
25/8/2559 18:05:06
Size (KB)  :  5,606 KB
DSC_0545
25/8/2559 18:05:08
Size (KB)  :  5,791 KB
DSC_0554
25/8/2559 18:28:02
Size (KB)  :  6,069 KB
DSC_0555
25/8/2559 18:28:14
Size (KB)  :  7,607 KB
DSC_0560
25/8/2559 18:32:44
Size (KB)  :  7,860 KB
DSC_0562
25/8/2559 18:33:16
Size (KB)  :  6,987 KB
DSC_0563
25/8/2559 18:33:22
Size (KB)  :  7,339 KB
DSC_0564
25/8/2559 18:33:24
Size (KB)  :  6,862 KB
DSC_0565
25/8/2559 18:33:32
Size (KB)  :  6,629 KB
DSC_0566
25/8/2559 18:33:44
Size (KB)  :  7,481 KB
DSC_0567
25/8/2559 18:33:52
Size (KB)  :  7,288 KB
DSC_0568
25/8/2559 18:34:14
Size (KB)  :  7,324 KB
DSC_0571
25/8/2559 18:35:58
Size (KB)  :  6,285 KB
DSC_0572
25/8/2559 18:37:18
Size (KB)  :  5,842 KB
DSC_0577
25/8/2559 18:45:56
Size (KB)  :  5,898 KB
DSC_0578
25/8/2559 18:58:12
Size (KB)  :  6,176 KB
DSC_0579
25/8/2559 18:58:18
Size (KB)  :  6,095 KB
DSC_0587
25/8/2559 19:18:22
Size (KB)  :  5,642 KB
DSC_0588
25/8/2559 19:29:16
Size (KB)  :  5,686 KB
DSC_0589
25/8/2559 19:29:20
Size (KB)  :  5,782 KB
DSC_0593
25/8/2559 19:31:16
Size (KB)  :  6,605 KB
DSC_0598
25/8/2559 19:33:08
Size (KB)  :  6,778 KB
DSC_0599
25/8/2559 19:37:36
Size (KB)  :  6,509 KB
DSC_0600
25/8/2559 19:37:46
Size (KB)  :  6,505 KB
Pages:     1 2 3 4