วันที่ 27 มิถุนายน 2561นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อุตรดิตถ์ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” และสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0463
25/8/2559 17:55:04
Size (KB)  :  6,436 KB
DSC_0464
25/8/2559 17:55:06
Size (KB)  :  5,606 KB
DSC_0465
25/8/2559 17:55:12
Size (KB)  :  5,884 KB
DSC_0467
25/8/2559 17:55:16
Size (KB)  :  5,748 KB
DSC_0468
25/8/2559 17:55:20
Size (KB)  :  7,172 KB
DSC_0470
25/8/2559 17:55:30
Size (KB)  :  6,519 KB
DSC_0471
25/8/2559 17:55:36
Size (KB)  :  5,899 KB
DSC_0472
25/8/2559 17:55:38
Size (KB)  :  5,757 KB
DSC_0473
25/8/2559 17:55:40
Size (KB)  :  5,567 KB
DSC_0474
25/8/2559 17:55:44
Size (KB)  :  5,759 KB
DSC_0475
25/8/2559 17:55:46
Size (KB)  :  5,766 KB
DSC_0476
25/8/2559 17:55:50
Size (KB)  :  5,839 KB
DSC_0477
25/8/2559 17:55:52
Size (KB)  :  5,658 KB
DSC_0478
25/8/2559 17:55:56
Size (KB)  :  5,964 KB
DSC_0479
25/8/2559 17:55:58
Size (KB)  :  5,651 KB
DSC_0480
25/8/2559 17:56:02
Size (KB)  :  5,550 KB
DSC_0481
25/8/2559 17:56:06
Size (KB)  :  6,297 KB
DSC_0482
25/8/2559 17:56:08
Size (KB)  :  5,443 KB
DSC_0483
25/8/2559 17:56:12
Size (KB)  :  5,921 KB
DSC_0484
25/8/2559 17:56:26
Size (KB)  :  5,771 KB
DSC_0485
25/8/2559 17:56:34
Size (KB)  :  5,513 KB
DSC_0486
25/8/2559 17:56:38
Size (KB)  :  5,820 KB
DSC_0487
25/8/2559 17:56:44
Size (KB)  :  5,838 KB
DSC_0488
25/8/2559 17:56:52
Size (KB)  :  5,848 KB
DSC_0490
25/8/2559 17:57:02
Size (KB)  :  5,746 KB
DSC_0491
25/8/2559 17:57:04
Size (KB)  :  5,758 KB
DSC_0492
25/8/2559 17:57:08
Size (KB)  :  5,846 KB
DSC_0493
25/8/2559 17:57:12
Size (KB)  :  5,768 KB
DSC_0494
25/8/2559 17:57:16
Size (KB)  :  5,876 KB
DSC_0496
25/8/2559 17:57:30
Size (KB)  :  5,511 KB
DSC_0500
25/8/2559 17:58:36
Size (KB)  :  6,101 KB
DSC_0502
25/8/2559 17:58:54
Size (KB)  :  7,055 KB
DSC_0503
25/8/2559 17:59:00
Size (KB)  :  6,499 KB
DSC_0504
25/8/2559 17:59:02
Size (KB)  :  6,981 KB
DSC_0505
25/8/2559 17:59:08
Size (KB)  :  6,375 KB
DSC_0507
25/8/2559 17:59:20
Size (KB)  :  5,550 KB
Pages:     1 2 3 4