วันที่ 27 มิถุนายน 2561นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อุตรดิตถ์ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” และสมาชิกชมรม To Be Number One ร่วมแสดงรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0299
28/6/2561 8:16:08
Size (KB)  :  1,876 KB
DSC_0299-1
25/8/2559 17:43:02
Size (KB)  :  5,571 KB
DSC_0300
28/6/2561 8:17:04
Size (KB)  :  1,978 KB
DSC_0301
28/6/2561 8:17:10
Size (KB)  :  1,923 KB
DSC_0302
28/6/2561 8:17:14
Size (KB)  :  1,994 KB
DSC_0303
28/6/2561 8:17:20
Size (KB)  :  1,905 KB
DSC_0304
28/6/2561 8:17:26
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_0305
28/6/2561 8:17:32
Size (KB)  :  1,986 KB
DSC_0306
28/6/2561 8:17:40
Size (KB)  :  1,891 KB
DSC_0307
28/6/2561 8:17:46
Size (KB)  :  1,912 KB
DSC_0308
28/6/2561 8:17:52
Size (KB)  :  1,918 KB
DSC_0309
28/6/2561 8:17:58
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0310
28/6/2561 8:18:04
Size (KB)  :  1,963 KB
DSC_0311
28/6/2561 8:25:20
Size (KB)  :  1,997 KB
DSC_0312
28/6/2561 8:25:30
Size (KB)  :  1,949 KB
DSC_0313
28/6/2561 8:25:36
Size (KB)  :  1,987 KB
DSC_0316
28/6/2561 8:26:22
Size (KB)  :  1,954 KB
DSC_0319
28/6/2561 8:27:30
Size (KB)  :  1,989 KB
DSC_0324
28/6/2561 8:37:22
Size (KB)  :  1,942 KB
DSC_0326
28/6/2561 8:37:38
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0327
28/6/2561 8:37:44
Size (KB)  :  2,002 KB
DSC_0328
28/6/2561 8:37:46
Size (KB)  :  1,981 KB
DSC_0329
28/6/2561 8:37:50
Size (KB)  :  1,980 KB
DSC_0330
28/6/2561 8:38:04
Size (KB)  :  1,931 KB
DSC_0331
28/6/2561 8:38:10
Size (KB)  :  2,274 KB
DSC_0332
28/6/2561 8:38:24
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0334
28/6/2561 8:39:02
Size (KB)  :  2,028 KB
DSC_0335
28/6/2561 8:40:28
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0353
28/6/2561 8:58:08
Size (KB)  :  1,884 KB
DSC_0354
28/6/2561 8:58:20
Size (KB)  :  1,975 KB
DSC_0451
25/8/2559 17:53:22
Size (KB)  :  5,603 KB
DSC_0455
25/8/2559 17:53:42
Size (KB)  :  5,805 KB
DSC_0458
25/8/2559 17:54:50
Size (KB)  :  5,903 KB
DSC_0460
25/8/2559 17:54:54
Size (KB)  :  5,352 KB
DSC_0461
25/8/2559 17:54:58
Size (KB)  :  5,597 KB
DSC_0462
25/8/2559 17:55:02
Size (KB)  :  5,936 KB
Pages:     1 2 3 4