วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครูที่ปรึกษา ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ร่วมต้อนรับการประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
40
23/6/2561 10:56:48
Size (KB)  :  1,888 KB
41
23/6/2561 11:03:06
Size (KB)  :  1,860 KB
42
23/6/2561 11:03:42
Size (KB)  :  2,224 KB
43
23/6/2561 11:04:36
Size (KB)  :  2,245 KB
44
23/6/2561 11:05:36
Size (KB)  :  2,273 KB
45
23/6/2561 11:08:28
Size (KB)  :  1,802 KB
Pages:     1 2