วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณครูที่ปรึกษา ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ร่วมต้อนรับการประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
23/6/2561 8:31:36
Size (KB)  :  2,028 KB
3
23/6/2561 9:20:08
Size (KB)  :  2,075 KB
4
23/6/2561 9:38:42
Size (KB)  :  1,963 KB
5
23/6/2561 10:03:44
Size (KB)  :  2,026 KB
6
23/6/2561 10:12:58
Size (KB)  :  2,076 KB
6-1
23/6/2561 8:32:46
Size (KB)  :  1,868 KB
7
23/6/2561 7:49:30
Size (KB)  :  1,821 KB
9
23/6/2561 7:56:44
Size (KB)  :  1,986 KB
11
23/6/2561 7:57:28
Size (KB)  :  1,999 KB
12
23/6/2561 7:57:34
Size (KB)  :  1,945 KB
13
23/6/2561 7:57:44
Size (KB)  :  1,804 KB
14
23/6/2561 7:57:50
Size (KB)  :  1,897 KB
15
23/6/2561 7:58:10
Size (KB)  :  2,078 KB
16
23/6/2561 7:58:28
Size (KB)  :  1,959 KB
17
23/6/2561 7:58:32
Size (KB)  :  2,019 KB
18
23/6/2561 7:58:52
Size (KB)  :  1,923 KB
19
23/6/2561 7:59:12
Size (KB)  :  1,822 KB
20
23/6/2561 8:55:14
Size (KB)  :  2,083 KB
21
23/6/2561 9:13:56
Size (KB)  :  1,954 KB
22
23/6/2561 9:16:42
Size (KB)  :  1,989 KB
24
23/6/2561 9:18:34
Size (KB)  :  2,197 KB
25
23/6/2561 8:33:24
Size (KB)  :  1,952 KB
26
23/6/2561 8:50:34
Size (KB)  :  1,835 KB
27
23/6/2561 9:19:24
Size (KB)  :  2,112 KB
28
23/6/2561 10:38:02
Size (KB)  :  1,929 KB
29
23/6/2561 10:39:10
Size (KB)  :  1,789 KB
30
23/6/2561 10:39:48
Size (KB)  :  1,943 KB
31
23/6/2561 10:41:12
Size (KB)  :  2,154 KB
32
23/6/2561 10:42:12
Size (KB)  :  1,824 KB
33
23/6/2561 10:42:30
Size (KB)  :  1,856 KB
34
23/6/2561 10:43:18
Size (KB)  :  1,808 KB
35
23/6/2561 10:49:46
Size (KB)  :  1,874 KB
36
23/6/2561 10:51:30
Size (KB)  :  1,815 KB
37
23/6/2561 10:52:56
Size (KB)  :  1,829 KB
38
23/6/2561 10:53:48
Size (KB)  :  1,922 KB
39
23/6/2561 10:56:24
Size (KB)  :  1,936 KB
Pages:     1 2