วันที่ 22 มกราคม 2561การประเมินและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตความรับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ของนางสาวกฤติกา ขอบทอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.นายวริศพล สีเทียม นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

Thumbnail Image Table
DSC_0423.JPG
22/1/2561 8:36:38
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0425.JPG
22/1/2561 8:36:58
Size (KB)  :  1,958 KB
DSC_0426.JPG
22/1/2561 8:37:08
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0429.JPG
22/1/2561 8:37:18
Size (KB)  :  2,110 KB
DSC_0430.JPG
22/1/2561 8:37:22
Size (KB)  :  1,898 KB
DSC_0432.JPG
22/1/2561 8:37:28
Size (KB)  :  1,948 KB
DSC_0434.JPG
22/1/2561 8:37:36
Size (KB)  :  1,882 KB
DSC_0436.JPG
22/1/2561 8:37:42
Size (KB)  :  1,930 KB
DSC_0438.JPG
22/1/2561 8:39:12
Size (KB)  :  1,981 KB
DSC_0440.JPG
22/1/2561 8:39:26
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0444.JPG
22/1/2561 8:39:44
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0445.JPG
22/1/2561 8:40:04
Size (KB)  :  2,018 KB
DSC_0447.JPG
22/1/2561 8:40:20
Size (KB)  :  1,992 KB
DSC_0449.JPG
22/1/2561 8:45:18
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0454.JPG
22/1/2561 8:46:00
Size (KB)  :  1,912 KB
DSC_0455.JPG
22/1/2561 8:46:04
Size (KB)  :  1,857 KB
DSC_0457.JPG
22/1/2561 8:46:10
Size (KB)  :  1,872 KB
DSC_0459.JPG
22/1/2561 8:46:18
Size (KB)  :  1,829 KB
DSC_0461.JPG
22/1/2561 8:46:26
Size (KB)  :  1,884 KB
DSC_0464.JPG
22/1/2561 8:47:06
Size (KB)  :  1,925 KB
DSC_0478.JPG
22/1/2561 8:52:44
Size (KB)  :  1,831 KB
DSC_0480.JPG
22/1/2561 8:55:38
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0481.JPG
22/1/2561 8:55:40
Size (KB)  :  1,978 KB
DSC_0482.JPG
22/1/2561 8:55:42
Size (KB)  :  1,985 KB
DSC_0483.JPG
22/1/2561 8:55:42
Size (KB)  :  1,997 KB
DSC_0484.JPG
22/1/2561 8:55:44
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0485.JPG
22/1/2561 8:55:46
Size (KB)  :  2,056 KB
DSC_0487.JPG
22/1/2561 8:55:50
Size (KB)  :  1,857 KB
DSC_0494.JPG
22/1/2561 8:56:20
Size (KB)  :  2,075 KB
DSC_0495.JPG
22/1/2561 8:56:22
Size (KB)  :  2,108 KB
DSC_0496.JPG
22/1/2561 9:00:30
Size (KB)  :  1,914 KB
DSC_0499.JPG
22/1/2561 9:01:02
Size (KB)  :  1,827 KB
DSC_0503.JPG
22/1/2561 9:12:38
Size (KB)  :  2,123 KB
DSC_0506.JPG
22/1/2561 9:12:50
Size (KB)  :  1,897 KB
DSC_0510.JPG
22/1/2561 9:13:16
Size (KB)  :  1,828 KB
DSC_0516.JPG
22/1/2561 9:18:04
Size (KB)  :  1,963 KB
Pages:     1 2 3