วันที่ 21 พฤษภาคม 2561นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
33
22/5/2561 13:40:06
Size (KB)  :  2,000 KB
34
22/5/2561 13:40:14
Size (KB)  :  2,006 KB
35
22/5/2561 13:40:42
Size (KB)  :  2,043 KB
36
22/5/2561 13:40:48
Size (KB)  :  1,995 KB
37
22/5/2561 13:40:54
Size (KB)  :  1,993 KB
38
22/5/2561 13:41:04
Size (KB)  :  2,095 KB
39
22/5/2561 13:41:10
Size (KB)  :  2,009 KB
40
22/5/2561 13:41:16
Size (KB)  :  2,326 KB
41
22/5/2561 13:41:24
Size (KB)  :  2,259 KB
42
22/5/2561 13:42:04
Size (KB)  :  2,315 KB
43
22/5/2561 13:37:18
Size (KB)  :  1,972 KB
44
22/5/2561 13:42:34
Size (KB)  :  2,091 KB
45
22/5/2561 14:10:48
Size (KB)  :  2,079 KB
46
22/5/2561 13:42:20
Size (KB)  :  2,029 KB
47
22/5/2561 14:10:08
Size (KB)  :  2,042 KB
48
22/5/2561 14:12:00
Size (KB)  :  1,906 KB
49
22/5/2561 14:13:48
Size (KB)  :  1,904 KB
50
22/5/2561 14:14:34
Size (KB)  :  1,971 KB
51
22/5/2561 14:18:58
Size (KB)  :  1,988 KB
52
22/5/2561 14:19:42
Size (KB)  :  2,032 KB
53
22/5/2561 14:42:08
Size (KB)  :  2,010 KB
54
22/5/2561 14:42:18
Size (KB)  :  2,021 KB
55
20/7/2559 0:17:50
Size (KB)  :  6,790 KB
56
20/7/2559 0:18:02
Size (KB)  :  6,766 KB
57
20/7/2559 0:19:58
Size (KB)  :  6,154 KB
58
20/7/2559 0:28:54
Size (KB)  :  6,360 KB
59
20/7/2559 0:27:08
Size (KB)  :  6,211 KB
60
20/7/2559 0:37:56
Size (KB)  :  6,641 KB
61
20/7/2559 0:41:36
Size (KB)  :  6,463 KB
62
20/7/2559 1:22:46
Size (KB)  :  7,097 KB
Pages:     1 2