วันที่ 21 มิถุนายน 2561นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
314
22/6/2561 12:16:26
Size (KB)  :  1,962 KB
315
22/6/2561 12:14:40
Size (KB)  :  2,002 KB
316
22/6/2561 12:13:42
Size (KB)  :  1,884 KB
317
22/6/2561 12:14:10
Size (KB)  :  1,965 KB
318
22/6/2561 12:13:50
Size (KB)  :  1,905 KB
319
22/6/2561 12:13:54
Size (KB)  :  1,890 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10