วันที่ 21 มิถุนายน 2561นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1-1
22/6/2561 6:54:54
Size (KB)  :  1,881 KB
1-2
22/6/2561 7:41:06
Size (KB)  :  1,944 KB
2
22/6/2561 7:40:08
Size (KB)  :  1,947 KB
2-2
22/6/2561 9:54:54
Size (KB)  :  1,992 KB
3
22/6/2561 7:47:00
Size (KB)  :  1,900 KB
5
22/6/2561 7:44:42
Size (KB)  :  1,984 KB
6
22/6/2561 7:45:20
Size (KB)  :  1,921 KB
7
22/6/2561 7:57:04
Size (KB)  :  1,972 KB
8
22/6/2561 8:01:04
Size (KB)  :  1,996 KB
9
22/6/2561 7:09:26
Size (KB)  :  1,885 KB
10
22/6/2561 8:44:28
Size (KB)  :  1,924 KB
10-1
22/6/2561 8:45:48
Size (KB)  :  1,894 KB
11
19/8/2559 18:20:04
Size (KB)  :  6,009 KB
12
19/8/2559 18:20:06
Size (KB)  :  5,799 KB
13
19/8/2559 18:20:10
Size (KB)  :  5,526 KB
14
19/8/2559 18:20:14
Size (KB)  :  6,067 KB
15
19/8/2559 18:20:16
Size (KB)  :  6,608 KB
16
19/8/2559 18:20:44
Size (KB)  :  5,503 KB
17
19/8/2559 18:21:44
Size (KB)  :  6,934 KB
18
19/8/2559 18:21:46
Size (KB)  :  7,798 KB
19
19/8/2559 18:21:50
Size (KB)  :  7,028 KB
20
19/8/2559 18:21:56
Size (KB)  :  7,553 KB
20-1
22/6/2561 8:43:18
Size (KB)  :  1,996 KB
21
19/8/2559 18:24:58
Size (KB)  :  6,609 KB
22
19/8/2559 18:25:02
Size (KB)  :  6,182 KB
23
19/8/2559 18:25:02
Size (KB)  :  6,026 KB
24
19/8/2559 18:25:04
Size (KB)  :  5,579 KB
25
19/8/2559 18:25:08
Size (KB)  :  6,841 KB
26
19/8/2559 18:34:44
Size (KB)  :  5,676 KB
27
19/8/2559 18:34:52
Size (KB)  :  5,898 KB
28
19/8/2559 18:34:56
Size (KB)  :  6,003 KB
29
19/8/2559 18:35:02
Size (KB)  :  6,097 KB
30
19/8/2559 18:29:06
Size (KB)  :  6,110 KB
31
19/8/2559 18:29:14
Size (KB)  :  6,482 KB
32
19/8/2559 18:29:18
Size (KB)  :  5,401 KB
33
19/8/2559 18:29:20
Size (KB)  :  5,607 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10