วันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0844
5/9/2561 10:45:12
Size (KB)  :  2,313 KB
DSC_0845
5/9/2561 10:45:50
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0846
5/9/2561 10:45:58
Size (KB)  :  2,058 KB
Pages:     1 2 3