วันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0762
5/9/2561 9:17:56
Size (KB)  :  1,853 KB
DSC_0764
5/9/2561 9:19:28
Size (KB)  :  2,082 KB
DSC_0765
5/9/2561 9:20:26
Size (KB)  :  2,138 KB
DSC_0766
5/9/2561 9:20:46
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0768
5/9/2561 9:21:48
Size (KB)  :  2,022 KB
DSC_0770
5/9/2561 9:21:50
Size (KB)  :  1,949 KB
DSC_0772
5/9/2561 9:21:54
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0774
5/9/2561 9:21:58
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0778
5/9/2561 9:22:08
Size (KB)  :  1,921 KB
DSC_0780
5/9/2561 9:22:14
Size (KB)  :  1,927 KB
DSC_0783
5/9/2561 9:22:32
Size (KB)  :  2,184 KB
DSC_0784
5/9/2561 9:22:52
Size (KB)  :  2,096 KB
DSC_0787
5/9/2561 9:22:58
Size (KB)  :  1,819 KB
DSC_0801
5/9/2561 9:34:06
Size (KB)  :  1,860 KB
DSC_0808
5/9/2561 10:01:28
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0809
5/9/2561 10:01:36
Size (KB)  :  1,969 KB
DSC_0810
5/9/2561 10:01:50
Size (KB)  :  2,360 KB
DSC_0815
5/9/2561 10:33:38
Size (KB)  :  1,891 KB
DSC_0816
5/9/2561 10:34:02
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0822
5/9/2561 10:35:48
Size (KB)  :  1,968 KB
DSC_0823
5/9/2561 10:36:02
Size (KB)  :  1,913 KB
DSC_0824
5/9/2561 10:36:44
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0825
5/9/2561 10:37:04
Size (KB)  :  2,076 KB
DSC_0826
5/9/2561 10:37:16
Size (KB)  :  2,331 KB
DSC_0827
5/9/2561 10:37:48
Size (KB)  :  1,861 KB
DSC_0828
5/9/2561 10:37:54
Size (KB)  :  2,070 KB
DSC_0830
5/9/2561 10:38:22
Size (KB)  :  1,901 KB
DSC_0831
5/9/2561 10:39:20
Size (KB)  :  1,891 KB
DSC_0832
5/9/2561 10:39:40
Size (KB)  :  1,844 KB
DSC_0834
5/9/2561 10:39:52
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0835
5/9/2561 10:40:24
Size (KB)  :  1,801 KB
DSC_0836
5/9/2561 10:40:40
Size (KB)  :  1,875 KB
DSC_0838
5/9/2561 10:40:54
Size (KB)  :  2,097 KB
DSC_0840
5/9/2561 10:41:08
Size (KB)  :  1,949 KB
DSC_0842
5/9/2561 10:41:48
Size (KB)  :  2,073 KB
DSC_0843
5/9/2561 10:41:56
Size (KB)  :  2,129 KB
Pages:     1 2 3