วันที่ 5กันยายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
5/9/2561 8:48:38
Size (KB)  :  2,164 KB
2
5/9/2561 8:48:52
Size (KB)  :  2,148 KB
2-1
5/9/2561 9:25:08
Size (KB)  :  2,102 KB
2-1-1
5/9/2561 9:26:02
Size (KB)  :  2,027 KB
2-2
5/9/2561 9:13:26
Size (KB)  :  2,181 KB
2-2-1
5/9/2561 9:07:26
Size (KB)  :  1,820 KB
2-2-2
5/9/2561 9:08:36
Size (KB)  :  1,858 KB
3
5/9/2561 9:35:44
Size (KB)  :  1,870 KB
3-1
5/9/2561 9:50:14
Size (KB)  :  2,199 KB
4
5/9/2561 9:30:20
Size (KB)  :  1,824 KB
5
5/9/2561 9:31:36
Size (KB)  :  2,114 KB
6
5/9/2561 10:28:24
Size (KB)  :  2,097 KB
9
5/9/2561 9:23:18
Size (KB)  :  2,140 KB
10
5/9/2561 9:23:26
Size (KB)  :  2,127 KB
11
5/9/2561 9:23:36
Size (KB)  :  1,966 KB
12
5/9/2561 8:46:20
Size (KB)  :  2,300 KB
13
5/9/2561 8:36:08
Size (KB)  :  1,914 KB
14
5/9/2561 8:50:26
Size (KB)  :  2,010 KB
DSC_0701
30/8/2561 9:14:00
Size (KB)  :  1,948 KB
DSC_0702
30/8/2561 9:14:04
Size (KB)  :  1,930 KB
DSC_0703
30/8/2561 9:14:12
Size (KB)  :  2,264 KB
DSC_0705
30/8/2561 9:14:42
Size (KB)  :  2,023 KB
DSC_0718
5/9/2561 8:36:58
Size (KB)  :  1,912 KB
DSC_0720
5/9/2561 8:37:48
Size (KB)  :  1,810 KB
DSC_0722
5/9/2561 8:38:54
Size (KB)  :  1,796 KB
DSC_0724
5/9/2561 8:40:26
Size (KB)  :  1,820 KB
DSC_0727
5/9/2561 8:41:36
Size (KB)  :  2,022 KB
DSC_0728
5/9/2561 8:42:24
Size (KB)  :  1,858 KB
DSC_0730
5/9/2561 8:42:50
Size (KB)  :  2,034 KB
DSC_0731
5/9/2561 8:43:38
Size (KB)  :  1,893 KB
DSC_0732
5/9/2561 8:45:00
Size (KB)  :  2,120 KB
DSC_0733
5/9/2561 8:45:14
Size (KB)  :  2,118 KB
DSC_0741
5/9/2561 8:51:40
Size (KB)  :  1,939 KB
DSC_0742
5/9/2561 8:54:58
Size (KB)  :  1,893 KB
DSC_0759
5/9/2561 9:15:12
Size (KB)  :  1,842 KB
DSC_0761
5/9/2561 9:15:26
Size (KB)  :  1,822 KB
Pages:     1 2 3