วันที่ 12 กันยายน 2561 นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) To Be Number One ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0738
13/9/2561 14:44:58
Size (KB)  :  2,001 KB
DSC_0741
13/9/2561 14:52:02
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0742
13/9/2561 14:52:24
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0745
13/9/2561 14:54:18
Size (KB)  :  2,022 KB
DSC_0748
13/9/2561 14:54:48
Size (KB)  :  2,008 KB
Pages:     1 2 3