วันที่ 12 กันยายน 2561 นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) To Be Number One ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0662
13/9/2561 14:23:22
Size (KB)  :  2,015 KB
DSC_0664
13/9/2561 14:23:42
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0665
13/9/2561 14:23:44
Size (KB)  :  2,066 KB
DSC_0666
13/9/2561 14:24:10
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0668
13/9/2561 14:24:28
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0670
13/9/2561 14:25:16
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0671
13/9/2561 14:27:08
Size (KB)  :  2,321 KB
DSC_0673
13/9/2561 14:27:26
Size (KB)  :  2,213 KB
DSC_0675
13/9/2561 14:27:36
Size (KB)  :  2,298 KB
DSC_0676
13/9/2561 14:30:26
Size (KB)  :  2,055 KB
DSC_0677
13/9/2561 14:30:36
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0679
13/9/2561 14:30:44
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0680
13/9/2561 14:30:48
Size (KB)  :  2,007 KB
DSC_0682
13/9/2561 14:31:08
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0687
13/9/2561 14:31:40
Size (KB)  :  2,017 KB
DSC_0689
13/9/2561 14:32:08
Size (KB)  :  2,058 KB
DSC_0691
13/9/2561 14:32:24
Size (KB)  :  2,227 KB
DSC_0692
13/9/2561 14:32:28
Size (KB)  :  1,990 KB
DSC_0695
13/9/2561 14:34:36
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0696
13/9/2561 14:34:40
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0697
13/9/2561 14:34:46
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0700
13/9/2561 14:35:18
Size (KB)  :  2,071 KB
DSC_0701
13/9/2561 14:35:24
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0703
13/9/2561 14:36:26
Size (KB)  :  2,246 KB
DSC_0706
13/9/2561 14:37:04
Size (KB)  :  2,046 KB
DSC_0708
13/9/2561 14:37:08
Size (KB)  :  2,297 KB
DSC_0709
13/9/2561 14:37:12
Size (KB)  :  2,080 KB
DSC_0710
13/9/2561 14:37:38
Size (KB)  :  2,059 KB
DSC_0718
13/9/2561 14:41:10
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0721
13/9/2561 14:41:22
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0724
13/9/2561 14:41:52
Size (KB)  :  2,074 KB
DSC_0728
13/9/2561 14:42:24
Size (KB)  :  2,044 KB
DSC_0729
13/9/2561 14:42:32
Size (KB)  :  2,018 KB
DSC_0731
13/9/2561 14:43:00
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0736
13/9/2561 14:43:52
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0737
13/9/2561 14:44:10
Size (KB)  :  2,068 KB
Pages:     1 2 3