วันที่ 12 กันยายน 2561 นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) To Be Number One ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
13/9/2561 13:38:22
Size (KB)  :  2,024 KB
2
13/9/2561 14:18:56
Size (KB)  :  2,096 KB
3
13/9/2561 14:22:16
Size (KB)  :  2,062 KB
4
13/9/2561 14:22:10
Size (KB)  :  2,302 KB
5
13/9/2561 14:20:26
Size (KB)  :  2,090 KB
6
13/9/2561 14:19:58
Size (KB)  :  2,333 KB
DSC_0542
13/9/2561 13:32:02
Size (KB)  :  1,967 KB
DSC_0543
13/9/2561 13:32:12
Size (KB)  :  1,922 KB
DSC_0547
13/9/2561 13:33:56
Size (KB)  :  2,327 KB
DSC_0548
13/9/2561 13:34:00
Size (KB)  :  2,040 KB
DSC_0549
13/9/2561 13:34:04
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0560
13/9/2561 13:40:04
Size (KB)  :  2,242 KB
DSC_0564
13/9/2561 13:40:42
Size (KB)  :  2,346 KB
DSC_0567
13/9/2561 13:41:26
Size (KB)  :  2,030 KB
DSC_0568
13/9/2561 13:42:12
Size (KB)  :  2,015 KB
DSC_0571
13/9/2561 13:42:56
Size (KB)  :  2,138 KB
DSC_0575
13/9/2561 13:44:04
Size (KB)  :  2,026 KB
DSC_0576
13/9/2561 13:44:10
Size (KB)  :  2,182 KB
DSC_0577
13/9/2561 13:44:18
Size (KB)  :  2,346 KB
DSC_0578
13/9/2561 13:44:28
Size (KB)  :  2,108 KB
DSC_0579
13/9/2561 13:44:38
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0584
13/9/2561 13:45:10
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0587
13/9/2561 13:45:24
Size (KB)  :  2,180 KB
DSC_0590
13/9/2561 13:45:46
Size (KB)  :  2,019 KB
DSC_0595
13/9/2561 13:47:16
Size (KB)  :  2,073 KB
DSC_0597
13/9/2561 13:47:38
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0598
13/9/2561 13:48:38
Size (KB)  :  2,028 KB
DSC_0606
13/9/2561 13:49:44
Size (KB)  :  1,974 KB
DSC_0614
13/9/2561 14:07:06
Size (KB)  :  2,322 KB
DSC_0615
13/9/2561 14:07:16
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0620
13/9/2561 14:09:26
Size (KB)  :  2,011 KB
DSC_0623
13/9/2561 14:09:50
Size (KB)  :  2,095 KB
DSC_0625
13/9/2561 14:10:40
Size (KB)  :  1,973 KB
DSC_0629
13/9/2561 14:13:24
Size (KB)  :  2,057 KB
DSC_0634
13/9/2561 14:14:58
Size (KB)  :  2,334 KB
DSC_0640
13/9/2561 14:16:30
Size (KB)  :  2,057 KB
Pages:     1 2 3