วันที่ 12 กันยายน 2561 นายศิริชัย นาระกันทา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ The 2 nd Project Exhibition 2018 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอินทนิล ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
12/9/2561 13:25:42
Size (KB)  :  4,434 KB
2
12/9/2561 13:26:06
Size (KB)  :  4,406 KB
2-1
12/9/2561 11:10:40
Size (KB)  :  2,043 KB
2-2
12/9/2561 11:07:22
Size (KB)  :  2,140 KB
2-3
12/9/2561 11:08:12
Size (KB)  :  1,961 KB
2-4
12/9/2561 11:08:56
Size (KB)  :  2,357 KB
2-5
12/9/2561 11:11:12
Size (KB)  :  1,906 KB
2-6
12/9/2561 11:11:20
Size (KB)  :  1,903 KB
2-7
12/9/2561 11:12:06
Size (KB)  :  1,976 KB
2-8
12/9/2561 11:12:36
Size (KB)  :  1,986 KB
2-9
12/9/2561 11:13:56
Size (KB)  :  2,047 KB
3
12/9/2561 13:13:22
Size (KB)  :  4,822 KB
4
12/9/2561 13:12:52
Size (KB)  :  4,499 KB
5
12/9/2561 13:06:26
Size (KB)  :  4,417 KB
6
12/9/2561 13:06:18
Size (KB)  :  3,870 KB
7
12/9/2561 13:13:02
Size (KB)  :  4,465 KB
8
12/9/2561 13:16:50
Size (KB)  :  4,117 KB
9
12/9/2561 13:17:18
Size (KB)  :  4,413 KB
DSC_0769
12/9/2561 13:06:00
Size (KB)  :  3,754 KB
DSC_0774
12/9/2561 13:06:34
Size (KB)  :  4,357 KB
DSC_0775
12/9/2561 13:07:04
Size (KB)  :  4,132 KB
DSC_0787
12/9/2561 13:15:10
Size (KB)  :  4,319 KB
DSC_0793
12/9/2561 13:20:38
Size (KB)  :  4,629 KB
DSC_0796
12/9/2561 13:21:06
Size (KB)  :  4,669 KB
DSC_0797
12/9/2561 13:21:34
Size (KB)  :  4,573 KB
DSC_0799
12/9/2561 13:22:02
Size (KB)  :  4,613 KB
DSC_0802
12/9/2561 13:22:26
Size (KB)  :  4,724 KB
DSC_0803
12/9/2561 13:22:48
Size (KB)  :  4,575 KB
DSC_0805
12/9/2561 13:23:18
Size (KB)  :  4,603 KB
DSC_0809
12/9/2561 13:23:34
Size (KB)  :  4,482 KB
DSC_0810
12/9/2561 13:23:48
Size (KB)  :  4,747 KB
DSC_0812
12/9/2561 13:24:12
Size (KB)  :  4,718 KB
DSC_0822
12/9/2561 13:30:20
Size (KB)  :  4,374 KB
DSC_0823
12/9/2561 13:30:32
Size (KB)  :  4,573 KB
DSC_0824
12/9/2561 13:30:34
Size (KB)  :  4,488 KB
DSC_0825
12/9/2561 13:30:56
Size (KB)  :  4,602 KB
Pages:     1 2