วันที่ 6 กันยายน 2561 พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ ครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ

Thumbnail Image Table
DSC_0491
6/9/2561 17:14:22
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0492
6/9/2561 17:14:30
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0493
6/9/2561 17:14:36
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0494
6/9/2561 17:14:42
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0495
6/9/2561 17:14:46
Size (KB)  :  2,013 KB
DSC_0496
6/9/2561 17:14:54
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0497
6/9/2561 17:15:02
Size (KB)  :  2,022 KB
DSC_0498
6/9/2561 17:15:08
Size (KB)  :  1,995 KB
DSC_0499
6/9/2561 17:15:14
Size (KB)  :  2,008 KB
DSC_0500
6/9/2561 17:15:32
Size (KB)  :  1,971 KB
DSC_0501
6/9/2561 17:15:40
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0502
6/9/2561 17:15:44
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0503
6/9/2561 17:15:48
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0506
6/9/2561 17:17:22
Size (KB)  :  2,047 KB
DSC_0509
6/9/2561 17:17:46
Size (KB)  :  2,036 KB
DSC_0510
6/9/2561 17:18:18
Size (KB)  :  2,037 KB
DSC_0511
6/9/2561 17:18:22
Size (KB)  :  2,041 KB
DSC_0513
6/9/2561 17:18:28
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0518
6/9/2561 17:20:02
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0521
6/9/2561 17:21:50
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0522
6/9/2561 17:21:56
Size (KB)  :  2,063 KB
DSC_0524
6/9/2561 17:22:10
Size (KB)  :  2,024 KB
DSC_0526
6/9/2561 17:22:28
Size (KB)  :  2,032 KB
DSC_0528
6/9/2561 17:22:42
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0530
6/9/2561 17:23:06
Size (KB)  :  2,048 KB
DSC_0531
6/9/2561 17:23:10
Size (KB)  :  2,035 KB
DSC_0532
6/9/2561 17:23:22
Size (KB)  :  2,310 KB
DSC_0533
6/9/2561 17:23:42
Size (KB)  :  2,029 KB
DSC_0535
6/9/2561 17:23:50
Size (KB)  :  2,051 KB
DSC_0538
6/9/2561 17:24:14
Size (KB)  :  2,071 KB
Pages:     1 2