วันที่ 6 กันยายน 2561 พิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ ครูกิ่งแก้ว แสงอุดมรัตน์ เนื่องในโอกาศเกษียณอายุราชการ

Thumbnail Image Table
DSC_0410
6/9/2561 16:43:02
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_0414
6/9/2561 16:44:22
Size (KB)  :  2,009 KB
DSC_0417
6/9/2561 16:44:44
Size (KB)  :  2,082 KB
DSC_0420
6/9/2561 16:45:00
Size (KB)  :  2,002 KB
DSC_0422
6/9/2561 16:45:40
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0423
6/9/2561 16:45:44
Size (KB)  :  2,050 KB
DSC_0424
6/9/2561 16:45:48
Size (KB)  :  2,075 KB
DSC_0425
6/9/2561 16:45:54
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0426
6/9/2561 16:46:04
Size (KB)  :  2,016 KB
DSC_0427
6/9/2561 16:46:12
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0428
6/9/2561 16:46:20
Size (KB)  :  2,061 KB
DSC_0429
6/9/2561 16:46:42
Size (KB)  :  2,314 KB
DSC_0430
6/9/2561 16:47:30
Size (KB)  :  2,227 KB
DSC_0433
6/9/2561 16:48:12
Size (KB)  :  2,038 KB
DSC_0439
6/9/2561 16:49:02
Size (KB)  :  1,960 KB
DSC_0440
6/9/2561 16:49:08
Size (KB)  :  2,025 KB
DSC_0441
6/9/2561 16:49:38
Size (KB)  :  2,020 KB
DSC_0445
6/9/2561 16:50:28
Size (KB)  :  2,021 KB
DSC_0447
6/9/2561 16:51:10
Size (KB)  :  2,065 KB
DSC_0448
6/9/2561 16:55:54
Size (KB)  :  1,908 KB
DSC_0452
6/9/2561 16:57:02
Size (KB)  :  2,193 KB
DSC_0453
6/9/2561 16:58:16
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_0458
6/9/2561 16:59:06
Size (KB)  :  2,256 KB
DSC_0459
6/9/2561 16:59:12
Size (KB)  :  2,346 KB
DSC_0461
6/9/2561 16:59:46
Size (KB)  :  2,257 KB
DSC_0466
6/9/2561 17:03:52
Size (KB)  :  2,228 KB
DSC_0467
6/9/2561 17:06:58
Size (KB)  :  2,295 KB
DSC_0470
6/9/2561 17:07:12
Size (KB)  :  2,083 KB
DSC_0473
6/9/2561 17:07:50
Size (KB)  :  1,926 KB
DSC_0477
6/9/2561 17:10:32
Size (KB)  :  2,006 KB
DSC_0483
6/9/2561 17:13:20
Size (KB)  :  1,975 KB
DSC_0485
6/9/2561 17:13:36
Size (KB)  :  1,984 KB
DSC_0486
6/9/2561 17:13:40
Size (KB)  :  2,014 KB
DSC_0488
6/9/2561 17:13:56
Size (KB)  :  1,875 KB
DSC_0489
6/9/2561 17:14:10
Size (KB)  :  2,005 KB
DSC_0490
6/9/2561 17:14:20
Size (KB)  :  2,027 KB
Pages:     1 2