วันที่ 1 กันยายน 2561 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเดย์แคมป์และพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือเสือและลูกเสือ กองวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0001
2/9/2561 10:15:04
Size (KB)  :  2,073 KB
DSC_0002
2/9/2561 10:15:08
Size (KB)  :  2,064 KB
DSC_0003
2/9/2561 10:15:18
Size (KB)  :  2,250 KB
DSC_0004
2/9/2561 10:15:20
Size (KB)  :  2,296 KB
DSC_0005
2/9/2561 10:15:22
Size (KB)  :  2,359 KB
DSC_0006
2/9/2561 10:15:54
Size (KB)  :  2,300 KB
DSC_0007
2/9/2561 10:15:56
Size (KB)  :  2,060 KB
DSC_0008
2/9/2561 10:15:58
Size (KB)  :  2,082 KB
DSC_0009
2/9/2561 10:16:24
Size (KB)  :  2,215 KB
DSC_0011
2/9/2561 10:16:58
Size (KB)  :  2,338 KB
DSC_0012
2/9/2561 10:17:16
Size (KB)  :  2,052 KB
DSC_0013
2/9/2561 10:17:32
Size (KB)  :  2,131 KB
DSC_0014
2/9/2561 10:17:36
Size (KB)  :  2,320 KB
DSC_0015
2/9/2561 10:17:40
Size (KB)  :  2,170 KB
DSC_0016
2/9/2561 10:17:44
Size (KB)  :  2,158 KB
DSC_0017
2/9/2561 10:18:36
Size (KB)  :  2,054 KB
DSC_0018
2/9/2561 10:18:56
Size (KB)  :  2,063 KB
DSC_0019
2/9/2561 10:19:00
Size (KB)  :  2,043 KB
DSC_0020
2/9/2561 10:19:52
Size (KB)  :  2,236 KB
DSC_0021
2/9/2561 10:20:02
Size (KB)  :  2,176 KB
DSC_0022
2/9/2561 10:20:06
Size (KB)  :  2,156 KB
DSC_0023
2/9/2561 10:20:16
Size (KB)  :  2,171 KB
DSC_0024
2/9/2561 10:21:06
Size (KB)  :  2,237 KB
DSC_0025
2/9/2561 10:21:28
Size (KB)  :  1,958 KB
DSC_0026
2/9/2561 10:21:42
Size (KB)  :  1,867 KB
DSC_0027
2/9/2561 10:22:02
Size (KB)  :  2,308 KB
DSC_0029
2/9/2561 10:22:26
Size (KB)  :  2,336 KB
DSC_0030
2/9/2561 10:22:56
Size (KB)  :  2,305 KB
DSC_0031
2/9/2561 10:23:30
Size (KB)  :  2,069 KB
DSC_0032
2/9/2561 10:23:36
Size (KB)  :  2,209 KB
DSC_0033
2/9/2561 10:24:32
Size (KB)  :  2,067 KB
DSC_0034
2/9/2561 10:28:06
Size (KB)  :  2,062 KB
DSC_0036
2/9/2561 10:28:14
Size (KB)  :  1,947 KB
DSC_0037
2/9/2561 10:28:20
Size (KB)  :  2,089 KB
DSC_0038
2/9/2561 10:28:28
Size (KB)  :  2,251 KB
DSC_0039
2/9/2561 10:31:14
Size (KB)  :  2,026 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12