วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกีฬาพิกุลแก้วเกมส์ ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
A001.JPG
16/8/2561 8:37:30
Size (KB)  :  1,912 KB
A002.JPG
16/8/2561 8:38:24
Size (KB)  :  1,980 KB
A003.JPG
16/8/2561 8:38:28
Size (KB)  :  2,008 KB
A004.JPG
16/8/2561 8:42:28
Size (KB)  :  1,926 KB
A005.JPG
16/8/2561 8:42:30
Size (KB)  :  2,028 KB
A006.JPG
16/8/2561 8:42:46
Size (KB)  :  2,045 KB
A007.JPG
16/8/2561 8:42:50
Size (KB)  :  1,897 KB
A008.JPG
16/8/2561 8:42:54
Size (KB)  :  1,992 KB
A009.JPG
16/8/2561 8:43:02
Size (KB)  :  1,928 KB
A010.JPG
16/8/2561 8:43:06
Size (KB)  :  1,939 KB
A011.JPG
16/8/2561 8:43:14
Size (KB)  :  2,023 KB
A012.JPG
16/8/2561 8:43:30
Size (KB)  :  1,914 KB
A013.JPG
16/8/2561 8:45:16
Size (KB)  :  2,044 KB
A014.JPG
16/8/2561 8:45:22
Size (KB)  :  2,014 KB
A015.JPG
16/8/2561 8:45:52
Size (KB)  :  2,007 KB
A016.JPG
16/8/2561 8:46:02
Size (KB)  :  2,034 KB
A017.JPG
16/8/2561 8:46:12
Size (KB)  :  2,045 KB
A018.JPG
16/8/2561 8:46:30
Size (KB)  :  2,039 KB
A019.JPG
16/8/2561 8:46:36
Size (KB)  :  2,009 KB
A020.JPG
16/8/2561 8:46:54
Size (KB)  :  2,276 KB
A021.JPG
16/8/2561 8:47:04
Size (KB)  :  2,029 KB
A022.JPG
16/8/2561 8:47:08
Size (KB)  :  2,062 KB
A023.JPG
16/8/2561 8:47:12
Size (KB)  :  1,923 KB
A024.JPG
16/8/2561 8:47:22
Size (KB)  :  2,036 KB
A025.JPG
16/8/2561 8:47:34
Size (KB)  :  2,037 KB
A026.JPG
16/8/2561 8:47:52
Size (KB)  :  2,351 KB
A027.JPG
16/8/2561 8:47:58
Size (KB)  :  1,996 KB
A028.JPG
16/8/2561 8:48:10
Size (KB)  :  2,041 KB
A029.JPG
16/8/2561 8:48:32
Size (KB)  :  2,033 KB
A031.JPG
16/8/2561 8:49:12
Size (KB)  :  2,076 KB
A032.JPG
16/8/2561 8:49:16
Size (KB)  :  2,264 KB
A033.JPG
16/8/2561 8:49:20
Size (KB)  :  2,038 KB
A034.JPG
16/8/2561 8:49:24
Size (KB)  :  2,079 KB
A035.JPG
16/8/2561 8:49:30
Size (KB)  :  2,079 KB
A036.JPG
16/8/2561 8:49:34
Size (KB)  :  2,338 KB
A037.JPG
16/8/2561 8:50:30
Size (KB)  :  1,996 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60