วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
15/9/2559 22:39:46
Size (KB)  :  6,373 KB
2
15/9/2559 22:40:08
Size (KB)  :  6,441 KB
2-1
15/9/2559 22:38:38
Size (KB)  :  7,162 KB
3
15/9/2559 22:27:02
Size (KB)  :  7,568 KB
4
15/9/2559 22:26:44
Size (KB)  :  6,375 KB
5
15/9/2559 22:27:18
Size (KB)  :  6,784 KB
6
15/9/2559 22:43:18
Size (KB)  :  6,901 KB
7
15/9/2559 22:38:16
Size (KB)  :  7,342 KB
DSC_0533
15/9/2559 22:27:26
Size (KB)  :  5,598 KB
DSC_0534
15/9/2559 22:27:42
Size (KB)  :  5,385 KB
DSC_0535
15/9/2559 22:27:52
Size (KB)  :  5,967 KB
DSC_0536
15/9/2559 22:28:04
Size (KB)  :  5,594 KB
DSC_0537
15/9/2559 22:28:10
Size (KB)  :  5,558 KB
DSC_0538
15/9/2559 22:28:30
Size (KB)  :  5,672 KB
DSC_0539
15/9/2559 22:28:40
Size (KB)  :  5,492 KB
DSC_0540
15/9/2559 22:28:48
Size (KB)  :  5,794 KB
DSC_0541
15/9/2559 22:29:02
Size (KB)  :  5,500 KB
DSC_0543
15/9/2559 22:29:40
Size (KB)  :  5,858 KB
DSC_0548
15/9/2559 22:31:24
Size (KB)  :  6,442 KB
DSC_0555
15/9/2559 22:42:20
Size (KB)  :  5,927 KB
DSC_0556
15/9/2559 22:42:30
Size (KB)  :  5,350 KB
DSC_0559
15/9/2559 23:26:16
Size (KB)  :  5,873 KB
DSC_0560
15/9/2559 23:26:40
Size (KB)  :  6,716 KB
DSC_0562
15/9/2559 23:56:48
Size (KB)  :  5,863 KB
DSC_0563
15/9/2559 23:57:10
Size (KB)  :  6,075 KB
DSC_0564
15/9/2559 23:57:24
Size (KB)  :  5,907 KB
DSC_0565
15/9/2559 23:57:30
Size (KB)  :  5,944 KB
DSC_0566
15/9/2559 23:58:06
Size (KB)  :  6,530 KB
Pages:     1