วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีลงนามปฎิญาณตนงดดื่มสุรา เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
1
15/9/2559 17:49:22
Size (KB)  :  6,389 KB
2
15/9/2559 17:52:16
Size (KB)  :  5,909 KB
3
15/9/2559 17:50:04
Size (KB)  :  7,372 KB
4
15/9/2559 17:56:12
Size (KB)  :  5,923 KB
5
15/9/2559 17:57:38
Size (KB)  :  5,612 KB
6
18/7/2561 8:34:36
Size (KB)  :  1,976 KB
7
15/9/2559 18:00:06
Size (KB)  :  6,052 KB
7-1
15/9/2559 17:51:00
Size (KB)  :  6,177 KB
7-2
15/9/2559 17:50:38
Size (KB)  :  6,427 KB
8
18/7/2561 8:24:36
Size (KB)  :  2,014 KB
9
15/9/2559 18:01:38
Size (KB)  :  5,593 KB
10
15/9/2559 18:02:20
Size (KB)  :  5,714 KB
11
15/9/2559 18:03:00
Size (KB)  :  5,616 KB
12
15/9/2559 18:03:58
Size (KB)  :  5,794 KB
13
15/9/2559 18:04:46
Size (KB)  :  6,401 KB
14
15/9/2559 18:05:30
Size (KB)  :  6,105 KB
15
15/9/2559 18:06:28
Size (KB)  :  5,957 KB
16
15/9/2559 18:07:10
Size (KB)  :  5,869 KB
17
15/9/2559 18:08:12
Size (KB)  :  5,923 KB
18
15/9/2559 18:09:02
Size (KB)  :  6,048 KB
19
15/9/2559 18:09:54
Size (KB)  :  5,815 KB
20
15/9/2559 18:10:46
Size (KB)  :  5,834 KB
21
15/9/2559 18:12:00
Size (KB)  :  5,965 KB
22
15/9/2559 18:12:32
Size (KB)  :  5,833 KB
23
15/9/2559 18:13:30
Size (KB)  :  5,570 KB
24
15/9/2559 18:14:18
Size (KB)  :  5,884 KB
25
15/9/2559 18:15:04
Size (KB)  :  6,074 KB
26
15/9/2559 18:16:04
Size (KB)  :  5,619 KB
27
15/9/2559 18:16:58
Size (KB)  :  5,899 KB
28
15/9/2559 18:17:52
Size (KB)  :  5,900 KB
29
15/9/2559 18:18:46
Size (KB)  :  5,735 KB
30
15/9/2559 18:19:38
Size (KB)  :  5,683 KB
31
15/9/2559 18:20:46
Size (KB)  :  5,404 KB
32
15/9/2559 18:21:42
Size (KB)  :  5,724 KB
33
15/9/2559 18:22:24
Size (KB)  :  7,326 KB
34
15/9/2559 18:23:12
Size (KB)  :  7,075 KB
Pages:     1 2