วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561 ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง และวัดธรรมาธิปไตย

Thumbnail Image Table
DSC_1008-1-1
18/7/2561 8:49:04
Size (KB)  :  2,173 KB
DSC_1008-1-2
18/7/2561 8:49:14
Size (KB)  :  2,129 KB
DSC_1008-2
18/7/2561 8:48:46
Size (KB)  :  2,098 KB
DSC_1008-3
18/7/2561 8:50:06
Size (KB)  :  2,086 KB
DSC_1008-4
18/7/2561 9:34:06
Size (KB)  :  2,000 KB
DSC_1008-5
18/7/2561 9:34:42
Size (KB)  :  1,992 KB
DSC_1008-6
18/7/2561 9:35:08
Size (KB)  :  1,915 KB
DSC_1008-7
18/7/2561 9:47:40
Size (KB)  :  1,812 KB
DSC_1008-8
18/7/2561 9:52:40
Size (KB)  :  1,945 KB
DSC_1008-9
18/7/2561 9:52:56
Size (KB)  :  2,084 KB
DSC_1008-10
18/7/2561 9:40:30
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_1008-11
18/7/2561 9:50:00
Size (KB)  :  2,153 KB
DSC_1008-13
18/7/2561 9:53:42
Size (KB)  :  2,236 KB
DSC_1008-14
18/7/2561 9:54:16
Size (KB)  :  1,945 KB
DSC_1008-14-1
18/7/2561 9:36:18
Size (KB)  :  2,031 KB
DSC_1008-15
18/7/2561 9:54:42
Size (KB)  :  2,156 KB
DSC_1008-16
18/7/2561 10:02:26
Size (KB)  :  2,240 KB
DSC_1008-17
18/7/2561 10:04:22
Size (KB)  :  1,968 KB
DSC_1008-19
18/7/2561 10:06:04
Size (KB)  :  1,953 KB
DSC_100818
18/7/2561 10:05:38
Size (KB)  :  2,246 KB
Pages:     1 2 3 4