วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2561 ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง และวัดธรรมาธิปไตย

Thumbnail Image Table
DSC_0842
19/7/2561 9:55:16
Size (KB)  :  2,316 KB
DSC_0845
19/7/2561 9:55:30
Size (KB)  :  2,248 KB
DSC_0847
19/7/2561 9:55:38
Size (KB)  :  2,217 KB
DSC_0848
19/7/2561 9:56:54
Size (KB)  :  2,003 KB
DSC_0852
19/7/2561 9:58:28
Size (KB)  :  1,983 KB
DSC_0896
19/7/2561 10:05:10
Size (KB)  :  1,940 KB
DSC_0907
19/7/2561 10:08:16
Size (KB)  :  1,959 KB
DSC_0911
19/7/2561 10:11:38
Size (KB)  :  2,263 KB
DSC_0914
19/7/2561 10:12:06
Size (KB)  :  2,053 KB
DSC_0915
19/7/2561 10:12:08
Size (KB)  :  2,121 KB
DSC_0917
19/7/2561 10:12:22
Size (KB)  :  2,246 KB
DSC_0918
19/7/2561 10:12:28
Size (KB)  :  2,190 KB
DSC_0929
19/7/2561 10:14:22
Size (KB)  :  2,015 KB
DSC_0944
19/7/2561 10:16:02
Size (KB)  :  2,164 KB
DSC_0945
19/7/2561 10:16:04
Size (KB)  :  2,130 KB
DSC_0949
19/7/2561 10:16:16
Size (KB)  :  2,137 KB
DSC_0950
19/7/2561 10:16:24
Size (KB)  :  2,225 KB
DSC_0951
19/7/2561 10:16:28
Size (KB)  :  2,283 KB
DSC_0952
19/7/2561 10:16:32
Size (KB)  :  2,237 KB
DSC_0966
19/7/2561 10:30:34
Size (KB)  :  1,979 KB
DSC_0968
19/7/2561 10:36:32
Size (KB)  :  2,316 KB
DSC_0969
19/7/2561 10:36:50
Size (KB)  :  1,937 KB
DSC_0970
19/7/2561 10:37:06
Size (KB)  :  1,924 KB
DSC_0975
19/7/2561 10:38:44
Size (KB)  :  1,996 KB
DSC_0978
19/7/2561 10:39:32
Size (KB)  :  2,012 KB
DSC_0979
19/7/2561 10:39:52
Size (KB)  :  2,321 KB
DSC_0991
19/7/2561 10:42:28
Size (KB)  :  1,956 KB
DSC_0993
19/7/2561 10:43:02
Size (KB)  :  1,879 KB
DSC_0994
19/7/2561 10:43:38
Size (KB)  :  1,890 KB
DSC_0995
19/7/2561 10:43:50
Size (KB)  :  1,896 KB
DSC_1001
19/7/2561 10:44:52
Size (KB)  :  1,958 KB
DSC_1002
19/7/2561 10:45:12
Size (KB)  :  1,942 KB
DSC_1003
19/7/2561 10:45:34
Size (KB)  :  1,971 KB
DSC_1005
19/7/2561 10:45:56
Size (KB)  :  1,992 KB
DSC_1006
19/7/2561 10:47:46
Size (KB)  :  1,935 KB
DSC_1008
19/7/2561 10:48:14
Size (KB)  :  1,944 KB
Pages:     1 2 3 4